• Dlaczego w statucie instytucji kultury powinny znaleźć się zapisy określające zakres terytorialny jej działalności?
 • Jak rozliczyć i zaewidencjonować nabycie prawa do scenariusza w teatrze?
 • Jakie kary grożą instytucji kultury za niezłożenie informacji podatkowych i kto będzie musiał zapłacić grzywnę?
 • Jak ustalać podstawę wynagrodzenia chorobowego pracowników instytucji kultury?
 • Jak rozliczać VAT od sprzedaży używanych przez instytucję kultury namiotów?
 • Jak współpracować z prawnikiem obsługującym instytucję kultury?
 • Jak rozliczać przychody z automatu do kawy będącego własnością ośrodka kultury?
 • Jak prawidłowo przedłużyć umowę na okres próbny?
 • Jak powinno wyglądać przeksięgowanie wyniku finansowego w 2014 r. za rok 2013 w samorządowej instytucji kultury po zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?
 • Jak ewidencjonować środki ze zbiórki publicznej, którą organizuje ośrodek kultury?
 • Jak ująć w planie finansowym muzeum koszty i przychody związane z bezpłatnym otrzymaniem księgozbioru?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może się zrzec prawa do nagrody rocznej przyznanej przez organizatora?
 • Jak w inwentaryzacji ująć książki, których wartość po denominacji wynosi mniej niż 1 grosz?