• Co zrobić, gdy z prowizorycznej szatni w instytucji kultury zginą ubrania? Czy osoby poszkodowane mają roszczenie do instytucji kultury w takim przypadku?
 • Jak ująć w księgach zakup kilkunastu zilustrowanych legend od autora? Czy są to wartości niematerialne i prawne?
 • Czy zwrócone pracownikom, korzystającym w podróży służbowej z samochodów prywatnych, udokumentowane wydatki są neutralne dla podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na fakt, iż dochody instytucji kultury w części przeznaczonej na działalność statutową korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku?
 • Czy pracę na rzecz WOŚP należy potraktować jako wykonanie innego polecenia dyrektora, a w związku z tym, czy za wykonaną pracę w niedzielę pracownikom należy się dzień wolny, czy raczej należy potraktować ten dzień jako pracę w ramach wolontariatu?
 • Czy instytucja kultury może nieodpłatnie udostępniać swoim pracownikom salę na ich uroczystości rodzinne i jakie obowiązki podatkowe się z tym wiążą?
 • Kiedy dyrektor instytucji kultury wypłaca premię, a kiedy nagrodę? Czym różnią się te dwa świadczenia w świetle najnowszego orzecznictwa?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jak wypłacać zasiłek opiekuńczy na chore dziecko pracownika instytucji kultury?
 • Czy pracownicy korzystający podczas pracy ze służbowego lub prywatnego samochodu osobowego muszą przechodzić w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej testy psychotechniczne?
 • Kiedy instytucja stosuje współczynnik, a kiedy proporcję w VAT?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Jak poprawnie zaksięgować wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło i czy można zbiorczo księgować wypłaty z tytułu wszystkich umów cywilnoprawnych w danym miesiącu?
 • Czy strój ludowy można uznać za środek trwały?
 • Jakie skutki w VAT ma nieodpłatne udostępnienie sali stowarzyszeniu?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powołany na drugą kadencję ma obowiązek składać oświadczenie majątkowe?