Spis treści numeru:

Aktualności

 • Rekrutacja do XIV edycji Programu Liderzy PAFW tylko do 7 marca!
 • Ruszyły zgłoszenia do Nocy Bibliotek 2018!
 • Jeszcze można się zgłaszać do VII edycji Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz”
 • Zgłoszenia do Stypendium im. Albrechta Lemppa — do końca marca
 • EMYA 2019
 • Trwa nabór w Priorytecie 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 • Konferencja „Dylan i jego czasy” w Muzeum Literatury
 • Będą nowe, korzystne dla instytucji kultury, przepisy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
 • Porozumienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury
 • Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego w Łomży współprowadzona przez MKiDN

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym
 • MKiDN może udzielać pomocy publicznej na działalność kulturalną
 • Polsko-rumuński program współpracy m.in. w zakresie kultury
 • Ustawa budżetowa na 2018 r.
 • Zezwolenie na założenie szkoły artystycznej
 • Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Ograniczenie handlu w niedzielę nie dotyczy instytucji kultury
 • Zaniechanie poboru podatku dochodowego od świadczeń otrzymanych na łagodzenie zagrożeń
 • Elektromobilność i paliwa alternatywne

Finanse

 • Jakie ostatnie zmiany w przepisach mogą spowodować konieczność przystosowania polityki rachunkowości instytucji kultury w 2018 r.?
 • @ Błędnie naliczona prowizja banku na przełomie roku
 • @ Inwentaryzacja w instytucji kultury obsługiwanej przez Centrum Usług Wspólnych
 • @ Składanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego
 • @ Produkcja filmu na płycie CD
 • @ Rozliczenie dotacji celowej na imprezę plenerową
 • @ Zapłata za fakturę z prywatnych pieniędzy pracownika

Podatki

 • @ Umowa o dzieło zawarta ze szwedzkim artystą
 • @ Zakup eksponatów od osoby fizycznej
 • @ Stawka VAT na organizację jarmarku świątecznego
 • @ Prawo do odliczenia VAT bez względu na stawkę VAT

Zarządzanie

 • Jak wydłużyć dobę – czyli co zrobić, aby nie siedzieć po godzinach?
 • O czym należy pamiętać, zatrudniając osobę z niepełnosprawnościami w instytucji kultury?

Pomysł na… kulturę

 • Seans przyjazny sensorycznie
 • Snowlandia
 • Roślinnicy
 • Dać się poznać
 • (Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne

Prawo/Statut

 • Działalność sportowa w instytucjach kultury w najnowszym orzecznictwie
 • @ Gwarancja zatrudnienia dyrektora po upływie kadencji nieskuteczna w umowie o warunkach organizacyjno-finansowych
 • @ Dodatkowe wynagrodzenie głównego księgowego

Prawo pracy

 • @ Błąd w rozliczaniu nadgodzin
 • @ Nagroda jubileuszowa dla pracownika nieobecnego w pracy
 • @ Połączenie instytucji kultury a wprowadzenie nowych regulaminów pracy i wynagradzania
 • @ Nagroda za dobrze przepracowany rok
 • @ Niewykorzystane środki z funduszu socjalnego
 • @ Zawinione przez pracownika braki w księgozbiorze
 • @ Zmiana umowy o pracę