Spis treści numeru:

Aktualności

 • Szkoła Pedagogów Teatru — nabór na szkolenia
 • Trwa nabór do programu „Zaproś nas do siebie!”
 • Konkurs na opracowanie koncepcji pełnometrażowego filmu fabularnego o przygodach młodego Fryderyka Chopina w Szafarni
 • Trwają zgłoszenia do Nespresso Talents 2019
 • Konkurs literacko-krytyczny „Opowiedz o… Zdzisław Beksiński”
 • Statystyka muzeów jeszcze dostępna
 • Mapa Wrażeń — konkurs dla młodzieży
 • Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza
 • Książka na receptę. Recepta na sukces
 • Instytut Książki członkiem EURead

Nowości prawne

 • Obiekty uznane za pomnik historii
 • Jednolite teksty ustaw
 • Podział środków finansowych dla uczelni artystycznych
 • Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
 • Nagrody za pomoc ofiarom totalitaryzmów i pielęgnowanie o nich pamięci
 • Ustawa budżetowa na 2019 r.
 • Zmiany w dowodach osobistych
 • Zmiany w zakresie konkursów na stanowisko dyrektora instytucji kultury

Finanse

 • @ Platforma internetowa a wartości niematerialne i prawne
 • @ Likwidacja druków ścisłego zarachowania
 • @ Dotacja celowa na termomodernizację
 • @ Inwentaryzacja kasy
 • @ Ujemny fundusz instytucji kultury
 • @ Ewidencja dodatkowych wynagrodzeń osób zaangażowanych w wytworzenie środka trwałego
 • @ Ewidencja przekazania i likwidacji środka trwałego
 • @ Refundacja kosztów w następnym roku w planie finansowym

Podatki

 • @ Zapłata zaległych składek ZUS za zleceniobiorców jako przychód podatkowy
 • @ Zalety bycia podatnikiem VAT
 • @ Import dzieła sztuki

Zarządzanie

 • WykluczeNIE. Kultura naprawdę dla wszystkich
 • Kiedy pracownicy odchodzą — dlaczego często grupami, jakie są przyczyny ich odejść i czy można temu przeciwdziałać?

Pomysł na… kulturę

 • Sanatorium czytelnicze
 • Chata jak malowana
 • Niedziela w galerii
 • Zarobić na kulturę
 • Zatrzymać ruch
 • Synapsy

Prawo/Statut

 • @ Przeniesienie praw autorskich do albumu wykorzystywanego przez inny podmiot
 • @ Połączenie ośrodka kultury z biblioteką i stowarzyszeniem
 • @ Jaki obszar działalności instytucji kultury powinien być przyjmowany zarządzeniem dyrektora?
 • @ Dwa podpisy pod zobowiązaniami instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Rekompensata za pracę w sobotę i niedzielę
 • @ Dodatek za pracę w porze nocnej dla dyrektora instytucji
 • @ Główny księgowy jako członek komisji socjalnej
 • @ Okres wypowiedzenia a staż pracy
 • @ Nagroda jubileuszowa, do której pracownik nabył prawo przed zatrudnieniem w instytucji kultury