Spis treści numeru:

Aktualności

 • Kultura — Interwencje 2021
 • Zaproś nas do siebie! 2021
 • Druga edycja Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO
 • Piórko 2021. Konkurs Biedronki na książkę dla dzieci
 • Ruszył nabór do 7. edycji konkursu Zabytkomania
 • Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Sybilla 2020

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Nowe przepisy dotyczące pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”
 • Do 15 marca 2021 r. wniosek o zwolnienie ze składek ZUS dla niektórych podmiotów związanych z kulturą
 • Ustawa budżetowa na 2021 r.
 • Zamrożenie wynagrodzeń niektórych pracowników instytucji kultury w 2021 r.
 • Rozliczanie ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu gminy
 • Przedłużenie przekazania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń

Finanse

 • @ System pomiaru ludzkiego ciała — kwalifikacja i amortyzacja
 • @ Nieodpłatne nabycie autorskich praw majątkowych
 • @ Umorzenie lub zwrot składek ZUS za listopad 2020 r. w księgach rachunkowych, sprawozdaniu i planie finansowym oraz w CIT-8
 • @ Dotacja na inwestycje i na wydatki bieżące
 • @ Odpowiedzialność głównego księgowego za błędy w rozliczeniu podatków
 • @ Nieodpłatne świadczenie z Programu Polska Bezgotówkowa
 • @ Jak prawidłowo dekretować dokumenty księgowe?
 • @ Brak konta funduszu rezerwowego w planie kont

Podatki

 • @ Refundacja na realizację inwestycji oraz zwolnienie ze składek ZUS w związku z COVID a prewspółczynnik
 • @ Opodatkowanie środków przeznaczonych na działalność inną niż objęta zwolnieniem
 • @ Otrzymanie dotacji a VAT
 • @ Spłata pożyczki na remont sceny ze środków własnych teatru a zwolnienie z CIT
 • @ Limity zwolnień od podatku niektórych świadczeń pracowniczych zwiększone z powodu epidemii
 • @ Dwa NIP na fakturze za media

Zarządzanie

 • Przejść na drugą stronę ulicy, czyli o zmianie myślenia i utartych schematów oraz poszukiwaniu wsparcia
 • Kompetencje przyszłości

Pomysł na… kulturę

 • Potańczmy!
 • Siła wolontariatu
 • Między Uszami
 • Adapter
 • Plany na lato
 • Muzeum Truskawek

Prawo/Statut

 • @ Zawieranie umów przez instytucje kultury
 • @ Raport o stanie zapewnienia dostępności w instytucji kultury
 • @ Działalność gospodarcza ze sprzedażą alkoholu
 • @ Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS?
 • @ Wysokość i składniki wynagrodzenia dyrektora

Prawo pracy

 • @ Zawarcie umowy po zakończeniu umowy w ramach robót publicznych
 • @ Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę i kontynuacja zatrudnienia
 • @ Informacja wydawana ze świadectwem pracy
 • @ Główny księgowy w zadaniowym systemie czasu pracy
 • @ Dwa stanowiska a nagroda roczna