• Jak należy księgować transakcję wzajemnej wymiany usług?
  • Czy zakupy muzealiów i eksponatów muzealnych zalicza się do wydatków strukturalnych?
  • Czy muzeum może zwiększać wartość obiektu drewnianego wpisanego do księgi inwentarzowej muzealiów?
  • Czy od odsetek od nieterminowych płatności trzeba naliczyć podatek dochodowy od osób prawnych i odprowadzić go do urzędu skarbowego i w jaki sposób wykazać to w CIT-8 za 2013 r.?
  • Jak prawidłowo obliczyć odprawę rentową oraz nagrodę jubileuszową pracownikowi instytucji kultury?
  • Czy wpłaty na konto bankowe domu kultury powinny być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej?
  • Czy instruktor tańca może przewozić własnym samochodem dzieci należące do zespołu prowadzonego przez dom kultury?
  • Jakie informacje należy umieścić w regulaminie organizacyjnym instytucji kultury?