Spis treści numeru:

Aktualności

 • Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida dla twórców z Mazowsza
 • Tegoroczny budżet na promocję czytelnictwa wyższy o 200%
 • Do 20 maja można składać wnioski o stypendium im. Albrechta Lemppa
 • Trzeci nabór wniosków do Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”

Nowości prawne

 • Program współpracy między Polską i Mołdawią w sprawie kultury
 • Powołano pełnomocnika rządu w sprawie finansów publicznych
 • Ponownie obniżono stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 • Zmiana wzorów ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych
 • Ogłoszono teksty jednolite aktów prawnych

Finanse

 • Dotacja podmiotowa i jej rozliczenie a ewidencja księgowa
 • @ Ewidencja wydawnictw ciągłych w bibliotekach
 • @ Skład komisji inwentaryzacyjnej w bibliotece
 • @ Rozliczenie projektu muzeum
 • @ Rozliczenie różnic skontrum

Podatki

 • Najważniejsze zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
 • Ustalanie wartości początkowej — koszt wytworzenia

Zarządzanie

 • Analiza SWOT w instytucjach kultury w praktyce
 • Precedencja, czyli kto ważniejszy na uroczystościach organizowanych przez instytucje kultury?

Pomysł na… kulturę

 • Książka na telefon… Bezpłatnie!
 • Termin wypożyczenia przedłużysz przez Gadu-Gadu
 • Woda i mydło najlepsze bielidło
 • Pomniki codzienności
 • Program lojalnościowy w bibliotece — czytaj taniej

Prawo/Statut

 • Jakich błędów unikać przy wprowadzaniu regulaminu organizacyjnego?
 • Dozwolony użytek w muzeach
 • Zamówienia z wolnej ręki na usługi artystyczne
 • @ Pośrednictwo w sprzedaży biletów na obce wydarzenia artystyczne

Prawo pracy

 • Pracownik instytucji kultury zatrudniony na część etatu
 • Zatrudnianie instruktorów w instytucjach kultury
 • @ Prawo do dodatku specjalnego oraz dodatek kierowniczy w bibliotece
 • @ Prowadzenie gospodarstwa rolnego a staż pracy