Spis treści numeru:

Aktualności

 • W 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy szczególnie skontroluje instytucje kultury
 • Wnioski wstępne w konkursie Heritage Plus tylko do 28 kwietnia br.
 • 26 kwietnia 2014 r. Dzień Wolnej Sztuki
 • Pierwszy w Polsce oficjalny materiał UNESCO o ochronie dziedzictwa niematerialnego już do pobrania ze strony NID

Nowości prawne

 • Praca wykonywana w okresie orzeczonej niezdolności do pracy — brak prawa do zasiłku chorobowego zgodny z Konstytucją
 • Teksty jednolite ważnych dla instytucji kultury aktów prawnych
 • Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
 • Instytucje kultury będą wpierać seniorów
 • Nowa definicja wydatków strukturalnych
 • Wyznaczono termin wyborów do Parlamentu Europejskiego
 • Zmiany we wnioskach o wpis do księgi wieczystej

Finanse

 • @ Dofinansowanie projektów galerii
 • @ Ewidencja przychodów z automatu do kawy
 • @ Nabycie praw autorskich do korzystania ze scenariusza w teatrze
 • @ Przychody i koszty w planie finansowym muzeum
 • @ Przeksięgowanie wyniku finansowego po zmianie ustawy o działalności kulturalnej
 • @ Ewidencja księgowa nakładów na ulepszenie boiska instytucji kultury
 • @ Przychody większe niż koszty w planie finansowym domu kultury
 • @ Darowizna nieruchomości

Podatki

 • Kary za niezłożenie informacji podatkowych
 • @ Odliczenie VAT a impreza z najmem miejsc
 • @ Nieodpłatne świadczenie usług w instytucji kultury
 • @ Najemca a podatek od nieruchomości

Zarządzanie

 • Ewaluacja w kulturze
 • Jak zorganizować wypożyczalnię gier w bibliotece?
 • @ Jak sobie radzić ze zdemotywowanym pracownikiem?

Pomysł na… kulturę

 • Kontrrewolucja kulturalna
 • Aktywny skansen
 • Wiosna w bibliotece
 • Muzealne fora

Prawo/Statut

 • Radca prawny w instytucji kultury
 • @ Przywrócenie działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w instytucji kultury
 • @ Kwalifikacje bibliotekarzy po 23 sierpnia 2013 r.
 • @ Zrzeczenie się nagrody rocznej przez dyrektora

Prawo pracy

 • Nowe funkcje programu Płatnik 9.01.001A
 • Dorabianie na urlopie rodzicielskim
 • @ Zmiana wymiaru etatu pracownika centrum kultury
 • @ Czas wolny za pracę w nocy
 • @ Świadczenie urlopowe a wykorzystanie zaległego urlopu