Spis treści numeru:

Aktualności

 • Sztuka współczesna za złotówkę, czyli kolejny element Programu Kultura Dostępna
 • Tłumacze literatury spotkają się w Gdańsku
 • Znamy Laureata tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta
 • Konferencja Deskryptory Biblioteki Narodowej
 • IV Kongres Instytucji Kultury 23 kwietnia br. w Krakowie
 • I Kongres Muzealników Polskich

Nowości prawne

 • Teksty jednolite ustaw
 • Podręczniki do szkół artystycznych
 • Łódź uznana za pomnik historii
 • Przekształcanie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w instytucje kultury
 • Nowe przepisy dotyczące dochodów ze źródeł nieujawnionych

Finanse

 • @ Remont finansowany z dotacji i pożyczki organizatora
 • @ Wykonanie muralu na budynku niebędącym własnością BWA
 • @ Dotacja na utworzenie filii biblioteki
 • @ Nieodpłatne otrzymanie składników majątkowych
 • @ Przekazanie nieruchomości przez gminę
 • @ Rozliczenie dotacji podmiotowej w bibliotece

Podatki

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez instytucje kultury
 • @ Organizacja wycieczki a VAT i kasa fiskalna
 • @ Instytucje kultury nie są podmiotowo zwolnione od PCC
 • @ Bilety na siłownię dla aktorów zatrudnionych w instytucji artystycznej

Zarządzanie

 • Polityka szkoleniowa jako element kontroli zarządczej w instytucji kultury
 • Sztuka partnerstwa na arenie międzynarodowej. Praktyczne wskazówki dla instytucji kultury

Pomysł na… kulturę

 • Z wyrokiem do teatru
 • Sztuka dla zmiany społecznej
 • Kultura Czytania
 • Teatr w muzeum?
 • Edukacja podana na tacy

Prawo/Statut

 • @ Pismo organizatora o udzielenie informacji z wyznaczoną datą odpowiedzi
 • @ Prowadzenie działalności innej niż biblioteczna
 • @ Bezpieczeństwo imprez masowych a zwolnienie od stosowania pzp przy zamówieniach na usługi kulturalne
 • @ Organizacja imprezy na polecenie organizatora
 • @ Dostosowanie stron internetowych instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych

Prawo pracy

 • Umowy o pracę w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Okres odbywania służby wojskowej wlicza się do stażu pracy
 • @ Zatrudnienie pracownika w zadaniowym systemie czasu pracy w ośrodku kultury
 • @ Wypłata nagrody jubileuszowej
 • @ Nagroda dla pracownika instytucji, w której nie ma regulaminu wynagradzania
 • @ Treść regulaminu wynagradzania instytucji kultury bez konsultacji z organizatorem
 • @ Zwiększenie zakresu obowiązków pracowników muzeum
 • @ Przerywany czas pracy