Spis treści numeru:

Aktualności

 • Ustalenia związane z zawarciem umowy o pracę trzeba będzie potwierdzić na piśmie — przed dopuszczeniem pracownika do pracy
 • Nagrody dla artystów z Mazowsza
 • Poczytaj mi Wrocław
 • Aż 3 polskie projekty nominowane do London Book Fair International Excellence Awards 2016
 • Rowerowy Dom Kultury — Dookoła granic Polski
 • Nabór wniosków na obszar Tłumaczenia Literackie
 • W tym roku w Narodowym Czytaniu Quo vadis

Nowości prawne

 • Jednolite teksty ustaw
 • Zaniechanie poboru PIT od niektórych świadczeń
 • Ustawa o świadczeniu wychowawczym
 • Przepisy wykonawcze dotyczące świadczenia wychowawczego
 • Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami
 • Nowe formularze CIT
 • Ustawa budżetowa na 2016 r.

Finanse

 • Przeksięgowanie środków trwałych na rozliczenia międzyokresowe przychodów po zmianach
 • @ Dotacja celowa na zakup sprzętu na plac zabaw
 • @ Rozliczenie z dystrybutorem za bilety rozdane jako nagrody
 • @ Wyposażenie, oprogramowanie i szkolenie w księgach rachunkowych instytucji kultury
 • @ Umorzenie podatku od nieruchomości a zmiana planu finansowego
 • @ Korekta wartości gruntów w księgach rachunkowych

Podatki

 • @ Ustalanie mianownika prewspółczynika dla samorządowej instytucji kultury
 • @ Umowa o dzieło bez przenoszenia praw autorskich to mniejsze koszty uzyskania przychodu
 • @ Organizacja wystawy wspólnie z gminą
 • @ Rejestracja podatnika VAT po terminie
 • @ Dwa budynki instytucji kultury a prewspółczynnik

Zarządzanie

 • Kiedy pracownik odchodzi…
 • Zarządzanie pamięcią czyli czym? Kilka praktycznych wskazówek dla instytucji kultury

Pomysł na… kulturę

 • W sam raz na kuratora
 • Muzeum dla każdego
 • Melomani
 • Wokół spektaklu

Prawo/Statut

 • Audyt z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji co rok w instytucji kultury
 • @ Ujawnianie danych z umów z instruktorami zatrudnionymi na umowy-zlecenie w instytucji kultury
 • @ Lokale zajmowane przez instytucję kultury
 • @ Przekazanie innemu podmiotowi przedmiotów kupionych z dotacji podmiotowej
 • @ Stawka godzinowa przy umowie o dzieło

Prawo pracy

 • Nowe zasady wypowiadania umów na czas określony
 • @ Szkolenie pracownika
 • @ Zatrudnienie w muzeum w ramach robót publicznych
 • @ Okres rozliczeniowy na wolne z tytułu dnia ustawowo wolnego od pracy
 • @ Przedawnienie roszczeń z prawa pracy