• Czy zwrot niewykorzystanych środków dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora należy wykazać w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe?
 • Czy pracownica instytucji kultury będąca na urlopie wychowawczym może podjąć pracę zarobkową u innego pracodawcy?
 • Czy dodatek specjalny należy wliczyć do podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku z ubezpieczenia społecznego?
 • Dlaczego na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów nie ewidencjonuje się gruntów?
 • Czy w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej (13 zł) trzeba ją uwzględnić przy rozliczeniu tej umowy o dzieło?
 • Czy za okres urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy?
 • Czy pracownicy korzystający podczas pracy ze służbowego lub prywatnego samochodu osobowego muszą przechodzić w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej testy psychotechniczne?
 • Czy należy opodatkować bon podarunkowy przeznaczony jako wygrana w organizowanym przez instytucję kultury turnieju?
 • Czy instytucja kultury może określić zasady wypłaty nagrody rocznej w jej regulaminie wynagradzania instytucji kultury na takich samych zasadach jak w ustawie o „trzynastkach” dla sfery budżetowej?
 • Czy gminny ośrodek kultury, w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?
 • Czy zakup książek do biblioteki może się odbyć bez procedur przetargowych przewidzianych przez pzp?
 • Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek składać do urzędu gminy plan zamówień publicznych?
 • Jakie stawki VAT powinny stosować instytucje kultury w stosunku do niektórych swoich usług?