Spis treści numeru:

Aktualności

 • XII edycja Programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży na rok 2017
 • Po raz 24. zostanie przyznana Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego
 • Zgłoszenia do Nagrody Conrada do 2 maja br.
 • RIO otrzymają uprawnienia ograniczające nadmierne zadłużanie się gmin
 • Generalny Konserwator Zabytków będzie decydował o obsadzie stanowisk wojewódzkich konserwatorów zabytków
 • Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • Biblioteka Narodowa otrzymała ponad 16 mln zł na modernizację czytelń

Nowości prawne

 • Kary za przestępstwa wobec faktur
 • Nowe wzory formularzy statystycznych
 • Nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej oraz interpretacji ogólnej
 • Nowy wzór oświadczenia o przedmiotach hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego
 • Jednolite teksty ustaw
 • Zakres działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej

Finanse

 • @ Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Oszczędności w planie finansowym
 • @ Wpłaty od uczestników zajęć rejestrowane za pomocą kasy fiskalnej
 • @ Podział funduszu instytucji kultury
 • @ Ewidencja księgowa korekty współczynnika w VAT
 • @ Wydatki na konsumpcję podczas Dni Seniora
 • @ Korekta Rb-Z w ciągu 6 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego

Podatki

 • @ Rezygnacja ze świadczeń nieodpłatnych a prewspółczynnik
 • @ Sprzedaż składnika majątku otrzymanego od organizatora
 • @ Odliczenie VAT od wydatków na zakup projektu budowlanego i w trakcie budowy budynku
 • @ Oddanie w użytkowanie lokalu w zamian za reklamę
 • @ Oświadczenie we wniosku o interpretację indywidualną
 • @ Prowadzenie lekcji muzealnych i oprowadzanie po muzeum a 50% koszty autorskie

Zarządzanie

 • Jak dbać o wysokie standardy obsługi klienta w instytucji kultury?
 • Dlaczego warto śledzić nowe trendy w ocenianiu pracownika?

Pomysł na… kulturę

 • Muzealny trening
 • Najpiękniejsza biblioteka na świecie
 • Park 24
 • Ludowe instrumenty muzyczne
 • Dziedzictwo niematerialne

Prawo/Statut

 • @ Zaświadczenia o niekaralności od kierownika i wychowawców wypoczynku
 • @ Opłata za korzystanie z toalet w bibliotece
 • @ Gdy termin upływa w sobotę albo święto
 • @ Logo biblioteki

Prawo pracy

 • @ Przedawniona nagroda jubileuszowa — wypłacić czy iść z pracownikiem do sądu?
 • @ Czas pracy kierowników merytorycznych
 • @ Oceny pracowników jako kryterium przyjęte do rozwiązania stosunku pracy
 • @ Nagrody dla członków amatorskiej grupy teatralnej
 • @ Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca a świadczenie urlopowe