Spis treści numeru:

Aktualności

 • 100-lecie odzyskania niepodległości — konkurs grantowy Programu Równać Szanse
 • Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury — ogólnopolska konferencja naukowa
 • System identyfikacji wizualnej Europejskich Dni Dziedzictwa
 • Biblioteka Narodowa ujawniła wyniki badania o stanie czytelnictwa w Polsce w 2017 r.
 • Przedwiośnie lekturą Narodowego Czytania
 • Już ponad 500 bibliotek w systemie Academica

Nowości prawne

 • Ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego
 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Ciążący na gminie obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego przedłużono do 31 grudnia 2019 r.
 • Wzór zaświadczenia ZAS-KP
 • Organ podatkowy właściwy dla zobowiązań ustalonych lub określonych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego
 • Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
 • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Finanse

 • @ Jak udokumentować i ująć w księgach rachunkowych należności nieściągalne?
 • @ Kiedy dotacja podmiotowa a kiedy celowa?
 • @ Zakup strojów ludowych środkiem trwałym
 • @ Spłata zaległości do ZUS w ratach
 • @ Ewidencja księgowa umowy o dzieło i umów-zleceń
 • @ Rezerwa na remont
 • @ Umowa na okazjonalny najem sal
 • @ Nieodpłatne otrzymanie nieruchomości
 • @ Sprawozdanie RB-N

Podatki

 • @ Prewspółczynnik a proporcja — kiedy stosować?
 • @ Skutki wykorzystywania składnika majątku jednocześnie w działalności statutowej i gospodarczej
 • @ Udostępnienie lokali firmowych pracownikom
 • @ Nieodpłatne udostępnienie sali stowarzyszeniu
 • @ Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników a zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych

Zarządzanie

 • Konflikty pokoleniowe wśród pracowników instytucji kultury, czyli jak sprawić, aby współpraca osób w różnym wieku przebiegała jak najpłynniej?
 • Budowanie wizerunku instytucji

Pomysł na… kulturę

 • Z muzyką od poczęcia
 • Podzielić się doświadczeniem
 • Magiczna osiemnastka
 • Muzeum Książki Dziecięcej

Prawo/Statut

 • @ Kradzież podczas seansu filmowego w instytucji kultury
 • @ Informacja publiczna a prywatność pracowników instytucji kultury
 • @ Badania psychotechniczne dla pracowników korzystających z prywatnych samochodów
 • @ Organizator nie tworzy regulaminu wynagradzania osób zarządzających
 • @ Trzy oświadczenia majątkowe dyrektora instytucji kultury powołanego na drugą kadencję

Prawo pracy

 • Premie i nagrody w instytucji kultury w najnowszym orzecznictwie sądowym
 • @ Opieka obojga rodziców nad chorym niemowlakiem
 • @ Praca dla WOŚP w instytucji kultury
 • @ Czas na przygotowanie się do zajęć dla instruktora