Spis treści numeru:

Aktualności

 • Rusza piąta edycja programu „Placówka”
 • „Teatr Jana Dormana — poszukiwania, inspiracje, refleksje” — konferencja
 • Polska Platforma Tańca 2019 — trwa nabór zgłoszeń do OPEN PLATFORM
 • Polskie nowele w akcji Narodowego Czytania 2019
 • Zgłoszenia do nagrody EMYA 2020 tylko do 26 kwietnia 2019 r.
 • Coraz więcej zasobów POLONY w Wikipedii
 • Kluby kreatywności w bibliotekach

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Zakres korzystania z portalu podatkowego
 • Rodzicielskie świadczenie uzupełniające — program „Mama 4+”
 • Pieczątki na zawiadomieniach o wwiezieniu oraz wywiezieniu wartościowych rzeczy ruchomych nie są już potrzebne
 • Wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną
 • Data wyborów do europarlamentu
 • Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Warstwa elektroniczna dowodu osobistego
 • Potwierdzanie profilu zaufanego także za pomocą profilu osobistego
 • Odbiór pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Finanse

 • @ Sprzedaż środka trwałego nieodpłatnie otrzymanego od organizatora
 • @ Pomoc finansowa dla stowarzyszenia
 • @ Refundacja kosztów w następnym roku w planie finansowym
 • @ Zmiana stawki amortyzacyjnej użytkowania wieczystego gruntu
 • @ Ulepszenie w obcym środku trwałym
 • @ Wartość początkowa muzealiów
 • @ Nieodpłatne otrzymanie niskocennych środków trwałych
 • @ Koszty transportu w podróży służbowej
 • @ Spis z natury na arkuszach wydrukowanych z komputera
 • @ Wynagrodzenia finansowane dotacją podmiotową roku, w którym zostały wypłacone

Podatki

 • @ Spotkania z autorami a koszty autorskie
 • @ Dotacja inwestycyjna a prewspółczynnik
 • @ Wiata gospodarcza w muzeum a podatek od nieruchomości
 • @ Przekazywanie prezentów pracownikom i zleceniobiorcom
 • @ Zakup nagłośnienia w zagranicznym sklepie internetowym

Zarządzanie

 • Dobre praktyki partycypacji. Teoria w praktyce
 • Zbyt wykwalifikowany kandydat — czy warto go zatrudniać? Jakie są plusy i minusy takiej decyzji oraz co zrobić, aby była ona korzyścią dla kandydata i instytucji kultury?

Pomysł na… kulturę

 • Wyspiański przychodzi w odwiedziny
 • Świętowanie świąt
 • Poruszyciele#Wałbrzych
 • Bieg Pamiętaj z Nami!
 • Recepta na teatr

Prawo/Statut

 • @ Opłaty za przetrzymywanie książek — jak je traktować
 • @ Zakres informacji przekazywanych radnym miasta
 • @ Współpraca instytucji kultury z kołem gospodyń wiejskich
 • @ Czy należy upubliczniać zaproszenie do składania ofert?
 • @ Likwidacja biblioteki wchodzącej w skład GOK

Prawo pracy

 • @ Zmiana zakresu obowiązków a wypowiedzenie zmieniające
 • @ Umowa o pracę z cudzoziemcem — w jakim języku
 • @ Dodatek stażowy w instytucji mimo zatrudnienia w innym zakładzie pracy
 • @ Nagroda roczna dla pracownika zatrudnionego przez miesiąc
 • @ Odwołanie ze stanowiska na prośbę dyrektora