Spis treści numeru:

Drodzy Czytelnicy!

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą rozwiązań prawnych związanych z pandemią koronawirusa, aktualne porady oraz omówienie najnowszych przepisów na ten temat będą publikowane na bieżąco w wersji online Poradnika Instytucji Kultury.

Zachęcamy do lektury!

redakcja Poradnika Instytucji Kultury

Aktualności

 • [COVID-19] Czasowe zamknięcie instytucji kultury i pakiet wsparcia dla instytucji kultury w związku z koronawirusem
 • [COVID-19] Pomoc socjalna dla artystów z Funduszu Promocji Kultury w związku z koronawirusem
 • [COVID-19] #Zostańwdomu — sztuka przyjdzie do Ciebie!
 • Nagroda Norwida

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Audycje popularyzujące powszechny spis rolny w 2020 r.
 • Dane przekazywane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
 • Zwolnienie od podatku Nagrody Nobla
 • [COVID-19] Szczególne rozwiązania związane z przeciwdziałaniem tzw. koronawirusowi
 • Wzory dokumentów rejestracyjnych VAT
 • Postępowanie w sprawach własności intelektualnej — nowe przepisy
 • [COVID-19] Ogłoszenie stanu epidemii — Tylko online
 • [COVID-19] Przedłużenie terminu złożenia zeznania CIT-8 — Tylko online

Finanse

 • @ Rozchód towaru zaksięgowanego przy zakupie bezpośrednio w koszty
 • @ Rezerwy na świadczenia pracownicze
 • @ Zwrot organizatorowi przychodów osiągniętych w tytułu prowadzenia kawiarni
 • @ Amortyzacja środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków własnych a częściowo z dotacji
 • @ Dotacja celowa na środki trwałe
 • @ Dotacja celowa w rachunku zysków i strat
 • @ Inwestycja bez efektu
 • @ Faktura dla organizatora

Podatki

 • @ Koszty sfinansowane dotacją w zeznaniu CIT-8
 • NIP na paragonie — najnowsze interpretacje podatkowe
 • @ Zakup usług kulturalnych od zagranicznego teatru
 • @ Przychód z najmu rzeczy ruchomych
 • @ Dotacja celowa dla muzeum w zeznaniu CIT-8

Zarządzanie

 • Storytelling, czyli opowieść o… opowieści
 • Jak się uczyć efektywnie i zachęcać do tego pracowników? Nowe podejście do szkoleń w instytucjach kultury

Pomysł na… kulturę

 • Złapać światło
 • Story Walk
 • SEVA
 • Backstage
 • Otwórz oczy na niewidomych
 • Autentyzm
 • Słuchać obrazem

Prawo/Statut

 • [COVID-19] Przepisy dotyczące przeciwdziałania koronawirusowi
 • [COVID-19] Zmiana stawek odsetek ustawowych w wyniku obniżenia stóp procentowych przez RPP
 • [COVID-19] @ Renegocjacja umów z kontrahentami z powodu stanu epidemii
 • @ Zapisy dotyczące regulaminu organizacyjnego i kompetencji dyrektora w statucie instytucji kultury

Prawo pracy

 • [COVID-19] Świadczenie pracy i wynagradzanie pracowników w związku z koronawirusem
 • @ Praca na gospodarstwie rolnym
 • @ Utrata prawa do dodatku funkcyjnego i specjalnego a zasiłek chorobowy
 • @ Dodatkowa praca techników centrum kultury