• Jak prawidłowo zaksięgować VAT po ostatnich zmianach?
  • Jak rozliczyć czas pracy instruktorów podczas kolonii artystycznej?
  • Jak prawidłowo udzielać urlopów pracownikom zatrudnionym na niepełny etat?
  • Premia dla dyrektora za 2012 r. — utworzyć rezerwę na jej wypłatę czy jest to koszt 2013 r.?
  • Dlaczego dyrektor i główny księgowy instytucji mogą pobierać świadczenia z ZFŚS?
  • Jak przeprowadzić likwidację filii biblioteki wchodzącej w skład ośrodka kultury?
  • Czy wydatki na zakup muzealiów zalicza się do wydatków strukturalnych?
  • Czy instytucja kultury może pobierać wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatków?
  • Na jaki okres można powołać osobę pełniącą obowiązki dyrektora?
  • Czy główny księgowy w instytucji kultury może otrzymać podwyżkę wynagrodzenia w 2013 r.?