Spis treści numeru:

Aktualności

 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 przyjęta
 • Powołano Członków Rady Archiwalnej
 • 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej odbędzie się w Krakowie
 • Zostań ekspertem Komisji Europejskiej!
 • Rusza forum internetowe „Digitalizacja w Muzeach”

Nowości prawne

 • Nowe deklaracje VAT
 • Zasady prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących — nowe rozporządzenie
 • Nowe przepisy o terminach zapłaty w transakcjach
 • Ogłoszono teksty jednolite aktów prawnych

Finanse

 • @ Nabyte nieodpłatnie przez bibliotekę oprogramowanie komputerowe
 • @ Plan finansowy instytucji kultury a uwagi organizatora
 • @ Koszty energii cieplnej w instytucji kultury
 • @ Spłata długoterminowego kredytu inwestycyjnego
 • @ Modernizacja budynku wpisanego do księgi inwentarzowej muzealiów
 • @ Umowa na wzajemne świadczenie usług w instytucjach kultury
 • @ Rozliczenie niewykorzystanej dotacji

Podatki

 • @ Kasa fiskalna w ośrodku kultury a instrukcja kasowa
 • @ Darowizna dla instytucji kultury
 • @ Usługi noclegowe nabywane przez instytucję kultury a VAT
 • @ Kary za przetrzymywanie książek oraz opłata za połów ryb a stawka VAT
 • @ Odsetki za zwłokę zapłacone ze środków własnych
 • @ Wpłaty za usługi instytucji na konto bankowe a ewidencja za pomocą kasy fiskalnej

Zarządzanie

 • Instytucja kultury a samorząd — jak dobrze organizować współpracę?
 • Jak efektywnie pracować w zespole?
 • Wolontariat Europejski — propozycja dla instytucji kultury realizujących projekty międzynarodowe

Pomysł na… kulturę

 • Tydzień Pełnego Uśmiechu w Bytomiu
 • Zwierzę — inspiracja, symbol czy pretekst?
 • Kościoły drewniane na Górnym Śląsku
 • Rowerem do biblioteki

Prawo/Statut

 • Okołostatutowe dokumenty w instytucji kultury
 • Co powinno się znaleźć w regulaminie organizacyjnym instytucji kultury?

Prawo pracy

 • Nagroda roczna dyrektora i głównego księgowego w podstawie wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego
 • @ Czas pracy osób zarządzających instytucją kultury
 • @ Potrącenie komornicze z nagrody jubileuszowej
 • @ Przewożenie dzieci prywatnym samochodem pracownika instytucji kultury
 • @ Świadczenia pracownicze dla menedżera domu kultury