Spis treści numeru:

Aktualności

 • Konkurs dla początkujących tłumaczy literatury polskiej na grecki
 • Trwa nabór w konkursie EMYA 2016
 • Będzie nowelizacja prawa autorskiego
 • Muzeum Historii Polski powstanie na terenie Cytadeli Warszawskiej
 • Ustawa o rewitalizacji szansą dla instytucji kultury
 • Powołanie Ośrodka ds. Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Nowości prawne

 • Prace prowadzone przy zabytkach oraz badania archeologiczne
 • Jednolite teksty ustaw
 • Nowe przepisy dotyczące rzeczy znalezionych
 • Pozwolenia na budowę — zmiany w Prawie budowlanym

Finanse

 • @ Projekt koncepcji rewitalizacji instytucji kultury jako wartość niematerialna i prawna
 • @ Zakup czasopism za granicą
 • @ Z dotacji podmiotowej instytucja kultury nie finansuje inwestycji
 • @ Darowizna w walucie obcej
 • @ Strata finansowa
 • @ Kontrola pracownika organizatora w instytucji kultury
 • @ Płatne zajęcia w ośrodku kultury

Podatki

 • Niezbędna dokumentacja przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w instytucji kultury
 • @ Korzystanie w ramach użyczenia a przychód podatkowy
 • @ Brak oświadczenia autora o przekroczeniu limitu autorskich kosztów uzyskania przychodów
 • @ Kwota uwzględniana w limicie zwolnienia podmiotowego w VAT
 • @ Podatek od nieruchomości od gruntu zabudowanego budynkiem biblioteki
 • @ Upominki za udział w konkursie literackim

Zarządzanie

 • Jak przygotować idealne wystąpienie publiczne? Kilka praktycznych wskazówek
 • Jak motywować pracownika tymczasowego?
 • Kultura w Lokalnych Strategiach Rozwoju

Pomysł na… kulturę

 • 1000 lat historii na 30 m2
 • Praga Gada
 • Brama Poznania

Prawo/Statut

 • @ Zasady organizacji wycieczek przez bibliotekę
 • @ Przekazanie gminnego zbiornika wodnego instytucji kultury
 • @ Czy organizator może zmusić dyrektora ośrodka kultury do wykorzystania zaległego urlopu?
 • @ Regulaminy imprez masowych bez kar za ich nieprzestrzeganie
 • @ Odwołanie zastępcy dyrektora

Prawo pracy

 • @ Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy dyrektora
 • @ Odprawa emerytalna dla dyrektora
 • @ Dzień wolny dla dyrektora za pracę w niedzielę
 • @ Praca u innego pracodawcy w czasie urlopu rodzicielskiego w instytucji kultury
 • @ Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora i zastępstwo podczas jego nieobecności
 • @ Dyrektor instytucji kultury z umową o pracę na czas nieokreślony
 • @ Rozwiązanie umowy o pracę z emerytem