Spis treści numeru:

Aktualności

 • Powrót Czapskiego — trwa nabór prelegentów na konferencję naukową
 • Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation — edycja 2017
 • Konkurs Biblioteki Narodowej na logotyp projektu Patrimonium
 • Konkurs Kierunek: Wschód

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Urząd skarbowy wypełni zeznanie podatkowe zamiast pracodawcy
 • Wzór oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego
 • Nowelizacja Prawa o zgromadzeniach w zakresie zgromadzeń cyklicznych
 • Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami
 • Gmina może zrezygnować z dochodzenia należności cywilnoprawnych w wysokości nieprzekraczającej razem z odsetkami kwoty 100 zł
 • Ocena pracy nauczycieli szkół artystycznych
 • Pomoc na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
 • Gospodarowanie niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
 • Związek metropolitalny w województwie śląskim

Finanse

 • @ Prezentacja danych w bilansie w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Korekta składek na ZUS a finanse instytucji kultury
 • @ Ewidencja zaległych składek na ZUS po likwidacji ZFŚS
 • @ Nieodebrana w terminie kaucja przychodem biblioteki
 • @ Korekta błędnej ewidencji gruntów
 • @ Zakup serwera tylko z dotacji celowej albo ze środków własnych

Podatki

 • @ Stawki VAT w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Prewspółczynnik liczony metodą obrotową
 • @ Przeniesiona na międzyokresowe rozliczenia przychodów niezamortyzowana część wartości początkowej a przychód podatkowy
 • @ Opodatkowanie bonu podarunkowego jako wygranej w organizowanym turnieju

Zarządzanie

 • Jak się dogadać?
 • Zarządzanie twórczością w instytucjach kultury

Pomysł na… kulturę

 • Męska szopa
 • Cisza!
 • Poprzycnica, czyli pracownia tkactwa tradycyjnego i współczesnego
 • Spotkanie z nietypowymi instrumentami muzycznymi
 • MICET Master Class
 • Malowana Chata

Prawo/Statut

 • @ Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Wyświetlanie bajek podczas pobytu w bibliotece
 • @ ZFŚS także dla dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury
 • @ Rada pracowników w instytucji kultury
 • @ Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora bez wypowiedzenia umowy o pracę

Prawo pracy

 • @ Nagroda roczna w regulaminie wynagradzania instytucji kultury — może być na takich samych zasadach jak w ustawie o „trzynastkach” dla sfery budżetowej
 • @ Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za czas przedłużonej do dnia porodu umowy o pracę
 • @ Dodatek specjalny a podstawa zasiłku chorobowego
 • @ Dzień wolny za pracę w niedzielę
 • @ Na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia stażu pracy