• Czy według RODO na biletach sprzedawanych na wydarzenia kulturalne organizator musi umieszczać informację o tym, że wydarzenie będzie nagrywane z możliwością odtwarzania w sieci internetowej i mediach z podaniem nazwy organizatora jako administratora danych osobowych?
 • Jak ująć w księgach otrzymanie książek w akcji „Paczka Literacka”?
 • Jakie są podatkowe skutki poniesienia kosztu niebędącego kosztem statutowym?
 • Czy organizator ma rację twierdząc, że w pierwszej kolejności instytucja powinna wydawać środki własne, a następnie dotację otrzymaną od organizatora?
 • Czy obliczając prewspółczynnik do przychodów wykonanych samorządowej instytucji kultury bierze się pod uwagę refundację wynagrodzeń otrzymywaną z urzędu pracy?
 • Co to jest nagroda, jak określić przesłanki do niej uprawniające oraz czy dyrektorzy i główni księgowi mają prawo do premii i nagród?
 • Czy można przyjąć inny termin rozpoczęcia amortyzacji bilansowej i inny dla amortyzacji podatkowej?
 • Jak zaewidencjonować wpłaty za zajęcia dokonane za pomocą PayU?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jak ująć zakup urządzenia grzewczego w planie finansowym i otrzymanie dotacji celowej na tę inwestycję?
 • Czy instytucja kultury powinna wydzielić osobne konto bankowe na środki własne?
 • Jak postąpić w sytuacji gdy zmiany w regulaminie wynagradzania wpływają na zmianę grup zaszeregowania czy zmianę widełek płacowych dla pracowników?
 • Kiedy nagroda roczna jest kosztem?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych nieprzyznane odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Czy można zatrudnić głównego księgowego na umowę-zlecenie w instytucji kultury?