• Czy w bibliotece publicznej do przeprowadzania zajęć z dziećmi przez bibliotekarza wymagane jest przygotowanie pedagogiczne? Czy pracownicy muzeum, prowadzący lekcje muzealne i warsztaty z dziećmi i młodzieżą, powinni spełniać jakieś związane z tym zajęciem dodatkowe wymagania, chociażby mieć ukończone studia podyplomowe z pedagogiki?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektorów, którzy byli zatrudnieni w instytucjach kultury przed 2012 r. na umowę na czas nieokreślony, a których organizator nie powołał ponownie na to stanowisko po zmianie przepisów?
 • Jak ująć zwrot wydatków na realizację projektu w zeznaniu CIT-8?
 • Jak ująć refundację wynagrodzenia stażysty w sprawozdaniu Rb-N?
 • Czy instytucja kultury powinna zgodzić się na zrealizowanie wydanego przez organizatora polecenia utworzenia świetlicy wiejskiej?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powinien sprawdzać w Rejestrze Przestępców na Tle Seksualnym już zatrudnionych pracowników?
 • Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi i móc z nich sfinansować to wydarzenie?
 • Czy powołanemu już raz na stanowisko dyrektorowi można przedłużyć kadencję, czy konieczne jest przeprowadzenie kolejnego konkursu, zgodnie ze statutem instytucji kultury?
 • Czy ośrodek kultury może wypłacić nagrodę finansową — przyznaną przez jury konkursu — funkcjonującemu przy nim zespołowi?
 • Jak sformalizować przyłączenie do instytucji działającego od wielu lat przy niej kapeli i teatru amatorskiego?
 • Jakie powinny być zadania komisji inwentaryzacyjnej i komisji spisowych? Czy obydwie komisje muszą być powołane przy przeprowadzeniu inwentaryzacji?
 • Jak ująć w księgach korektę błędu zauważonego przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, a jak po jego zatwierdzeniu?
 • Czy zbierane przez działający przy GOK Klub Seniora comiesięczne składki powinny być wpłacane na konto GOK i księgowane jako jego przychód, a następnie po wydatkowaniu księgowane w koszty GOK?