Spis treści numeru:

Aktualności

 • Konkurs Polszczyzna wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej
 • Zgłoszenia do Nagrody Norwida
 • Trwa nabór kandydatów na rezydencję artystyczną w Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie
 • VII Międzynarodowy Kurs Mistrzowski dla Młodych Pianistów
 • Zgłoszenia filmów do 7. Zamojskiego Festiwalu Filmowego Spotkania z historią
 • 35. Warszawski Festiwal Filmowy

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • Przedłużono termin złożenia CIT-8 podatnikom zwolnionym od podatku
 • Nowe wzory formularzy CIT
 • Wykaz rajów podatkowych
 • Centrum Edukacji Artystycznej
 • Roczna ocena klasyfikacyjna w szkołach muzycznych i baletowych
 • Święto Chrztu Polski
 • Kasy rejestrujące on-line
 • Przyjmowanie uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych
 • Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Finanse

 • @ Wycieczka do teatru sfinansowana z ZFŚS
 • @ Ewidencja obrazów powstałych na plenerze malarskim
 • @ Prowadzenie ksiąg rachunkowych dwóch instytucji w jednym miejscu
 • @ Obowiązki głównego księgowego związane z odejściem dyrektora instytucji kultury
 • @ Dodatkowe przychody i koszty w planie finansowym
 • @ Dotacja celowa na produkcję filmu
 • @ Instruktor gry na instrumencie dla orkiestry dętej OSP
 • @ Amortyzacja mienia wydzielonego
 • @ Środki pieniężne w kasie na koniec roku obrotowego

Podatki

 • @ Umowa o dzieło z niemieckim rezydentem podatkowym
 • @ Podatek dochodowy od kary umownej
 • @ Stawka amortyzacji dla systemu wystawienniczego
 • @ Strata bilansowa a zeznanie CIT-8
 • @ Podatek od wydatków na cele nieobjęte zwolnieniem

Zarządzanie

 • Majówka z kulturą. Na świeżym powietrzu
 • Testy psychologiczne przy rekrutacji i nie tylko — czy przy budowaniu zespołu warto ich używać i brać pod uwagę ich wyniki?

Pomysł na… kulturę

 • Poranne ptaszki
 • Zróbmy razem teatr
 • Pociąg do społeczeństwa
 • Kulturanek

Prawo/Statut

 • @ Czy można przekazać instytucji kultury obiekt sportowy?
 • @ Zakres obowiązków dla dyrektora
 • @ Składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 • @ Spotkanie autorskie to jednak umowa–zlecenie
 • @ Muzeum funkcjonujące w ramach ośrodka kultury
 • @ Korzystanie z usług animatora kultury
 • @ Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego

Prawo pracy

 • @ Pracownicy muzeum nie są pracownikami samorządowymi
 • @ Odbiór dnia wolnego za święto
 • @ Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy
 • @ Urlop w zadaniowym systemie czasu pracy
 • @ Wynagrodzenie za sprzątanie biblioteki
 • @ Badania sanitarne zleceniobiorców