Spis treści numeru:

Aktualności

 • Konkurs grantowy Konwersja cyfrowa domów kultury
 • Zapisy do letniej szkoły ILUCIDARE
 • Konkurs NID na najlepszą pracę dyplomową
 • Trwa nabór wniosków w programie Polsko-ukraińska wymiana młodzieży
 • Konkurs NID na opracowanie prototypu gry edukacyjnej
 • Nabór na Warszawski Festiwal Filmowy
 • Działalność instytucji kultury od 14 maja do 5 czerwca — najnowsze przepisy — Tylko online

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Wzory informacji i sprawozdania w ramach przepisów o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
 • Przedłużony termin złożenia zeznania CIT-8
 • Przedłużone terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych
 • Finansowanie wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i infrastruktury społecznej
 • Przedłużony termin przeprowadzenia spisu powszechnego
 • Wykaz podatków i należności budżetowych realizowanych przy użyciu mikrorachunku podatkowego
 • Zmiany w prawie drogowym dla pieszych i kierowców

Finanse

 • @ Ujmowanie zakupów inwestycyjnych w planie finansowym oraz w sprawozdaniach z wykorzystania dotacji
 • @ Budowa przepompowni ścieków przez instytucję kultury
 • @ Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego i zeznania CIT-8
 • @ Umowa o dzieło na wykonanie rzeźby
 • @ Darowizna na zakup sprzętu muzycznego
 • @ Zysk tylko na koncie funduszu instytucji kultury
 • @ Brak możliwości pokrycia straty
 • @ Garaż blaszany jako niskocenny środek trwały

Podatki

 • @ Zakup środków trwałych z dochodów z lat ubiegłych a ujęcie w zeznaniu CIT-8
 • @ Zaokrąglanie proporcji i prewspółczynnika na potrzeby ustalenia ich ostatecznej wartości
 • @ Wykazanie dotacji podmiotowej od organizatora w CIT-8
 • @ Stawka VAT przy sprzedaży programu teatralnego
 • @ Stosowanie prewspółczynnika przy mieszanym wykorzystaniu budynku kina
 • @ Faktura wystawiana przez podatnika zwolnionego
 • @ Zwrot odsetek przez pracownika a przychód instytucji

Zarządzanie

 • Jak wykorzystać potencjał Facebooka w działalności instytucji kultury?
 • Co robić, kiedy nie chce się już nic robić? Jak sprawić, aby praca była bardziej efektywna i przynosiła zadowolenie?

Pomysł na… kulturę

 • Urodziny z nadzieją w tle
 • W poszukiwaniu muzyki
 • Poranki dla przedszkolaków
 • Objazdowa wystawa plenerowa
 • Warsztaty ekologiczno-teatralne
 • Podglądanie procesu konserwacji

Prawo/Statut

 • @ Porozumienie w sprawie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych przez pracownika gminy
 • @ Faktury wystawione przez STOART w czasie zamknięcia instytucji kultury
 • @ Praca zdalna a ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 • @ Likwidacja stanowiska pracy i zatrudnienie na stanowisku nieujętym w regulaminie organizacyjnym

Prawo pracy

 • @ Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę emerytce
 • @ Zwolnienie pracownicy po urlopie rodzicielskim
 • @ Czas pracy niepełnosprawnego dyrektora
 • @ Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia a staż pracy
 • @ Dyrektor jako jedyny pracownik instytucji
 • @ Czas pracy pracownika niepełnoetatowego