Spis treści numeru:

Aktualności

 • Wspólnie dla dziedzictwa w 2022 r.
 • Książka Historyczna Roku
 • Nabór na rezydencje poetyckie w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej
 • XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki O pióro Reymonta
 • Muzealnicy polscy na pomoc ukraińskim muzealnikom

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Przedłużono termin złożenia CIT-8
 • Ustawa o obronie Ojczyzny
 • Samorządowe instytucje kultury rozpatrzą wniosek o świadczenie za pomoc uchodźcom
 • Zmiana przepisów specustawy dla uchodźców z Ukrainy
 • Rejestr producentów maku i konopi
 • Laboratoria przyszłości — program rozwoju dzieci i młodzieży
 • Przesunięcie terminu złożenia sprawozdania przez organizacje pożytku publicznego
 • Wizy dla cudzoziemców — nowe rozporządzenie
 • Podatkowe odsetki za zwłokę znów w górę
 • Podatkowe odsetki za zwłokę znów w górę (maj 2022) — Tylko online

Finanse

 • @ Wynikający z błędu zysk z lat ubiegłych
 • @ Wynajem sali bez faktury
 • @ Wpłaty zaewidencjonowane na kasie fiskalnej na przełomie miesiąca a ewidencja księgowa
 • @ Dochody i koszty w nocie podatkowej
 • @ Nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnych i prawnych
 • @ Nigdy nieewidencjonowane należności a przetrzymanie książek
 • @ Impreza kulturalna bez zabezpieczenia środków na jej koszty
 • @ Opłacone należności w Rb-N
 • @ Niewykorzystana dokumentacja projektowa
 • @ Zmiana planu finansowego — Tylko online

Podatki

 • @ Przychody i koszty w zeznaniu CIT-8
 • @ Wnioski składane przy rozliczeniu zaliczek na podatek od wynagrodzeń
 • @ Zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta proporcji
 • @ Sprzedaż biletów na obce wydarzenia a fakturowanie
 • @ Zatrudnienie uchodźcy z Ukrainy na wykonanie koncertu
 • @ Roczna korekta prewspółczynnika przy stosowaniu wzorów z rozporządzenia
 • Oświadczenie uchodźcy z Ukrainy w sprawie ośrodka interesów życiowych w Polsce — regulacja w ustawie — Tylko online

Zarządzanie

 • Solidarni z uchodźcami z Ukrainy. Jak instytucje kultury poradziły sobie w nowej sytuacji?
 • Dlaczego warto pracować w skupieniu, czyli jak zmienić swoje przyzwyczajenia, aby pomóc pracownikom odnieść sukces w walce z rozpraszaczami

Pomysł na… kulturę

 • Młoda kultura
 • Kwietny maj
 • Kulturalna majówka pod chmurką
 • Edukacja teatralna

Prawo/Statut

 • @ Instytucja kultury jako jednostka rozpatrująca wnioski o świadczenie związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy
 • @ Porozumienie wolontariackie ze współmałżonkiem dyrektora instytucji kultury
 • @ Zapisy statutu niezgodne z ustawą. Forma zatrudnienia kierownika biblioteki wchodzącej w skład innej instytucji kultury
 • @ Jak często zawierać umowę określającą zasady finansowania działalności instytucji kultury przez organizatora?
 • @ Działalność gospodarcza prowadzona przez instytucję kultury w oświadczeniu odbiorcy paliw gazowych

Prawo pracy

 • @ Podwyżka dla dyrektora i pozostałych pracowników a rewaloryzacja płac
 • @ Nagroda roczna dla pracownika zatrudnionego na czas określony
 • @ Miejsce przechowywania skierowań na badania wstępne, kontrolne i okresowe
 • @ Różne godziny rozpoczynania pracy
 • @ Dodatek funkcyjny określony procentowo w umowie o pracę
 • @ Pracownik powołany na dyrektora instytucji kultury — czy może wykorzystać zaległy urlop z umowy o pracę?
 • @ Zwolnienie lekarskie a dzień wolny od pracy — Tylko online