• Czy w regulaminie wynagradzania może być zapis o premii jako dodatkowym składniku wynagradzania?
  • Kiedy zmniejszyć dietę za podróż służbową pracownika instytucji kultury?
  • Czy centrum kultury może finansować działalność gospodarczą dotacją podmiotową od organizatora?
  • Jak prawidłowo liczyć autorskie koszty uzyskania przychodu po przekroczeniu limitu określonego w updof?
  • Jak poprawnie księgować wypłaty świadczeń z ZFŚS?
  • Czy regulamin wynagradzania powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez wójta gminy czy powinna go zatwierdzić rada gminy?
  • W jakich przypadkach instytucja kultury może unieważnić postępowanie o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki?
  • Jak ewidencjonować i rozliczać nabycie praw autorskich w instytucji kultury?
  • Co zrobić, aby wyegzekwować od pracownika zwrot niesłusznie pobranego świadczenia z ZFŚS?
  • Jak rozliczać VAT od przekazania darmowych biletów na występy?
  • Jak zgodnie z przepisami wprowadzić zmianę godzin pracy w instytucji kultury?