Spis treści numeru:

Aktualności

 • Kara za naruszenie praw autorskich w Trybunale Konstytucyjnym
 • Nabór wniosków do Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”
 • NIK dobrze ocenia państwowe instytucje kultury
 • Nowy nabytek Biblioteki Narodowej

Nowości prawne

 • Umowa z San Marino o wymianie informacji podatkowych
 • Jednolity tekst Kodeksu wykroczeń
 • Nowa lista rajów podatkowych
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej

Finanse

 • Ulga na złe długi a ewidencja księgowa w instytucjach kultury
 • @ Zasada memoriału w księgach rachunkowych instytucji kultury
 • @ Rezerwa na wypłatę premii dla dyrektora instytucji kultury
 • @ Plan finansowy w bibliotece
 • @ Imprezy okolicznościowe w instytucjach kultury
 • @ Czy zakup muzealiów i eksponatów muzealnych jest wydatkiem strukturalnym?
 • @ Sprzedaż pozostałych środków trwałych w instytucjach kultury
 • @ Ewidencja wpływu refundacji
 • @ Dotacja otrzymana w ramach programu a wydatki strukturalne

Podatki

 • Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących — na co zwrócić uwagę?
 • @ Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatków
 • @ Różne stawki VAT w ośrodku kultury
 • @ Zbiory multimedialne a VAT w bibliotece
 • @ Wpłaty do banku za zajęcia w ośrodku kultury a kasa fiskalna
 • @ Proporcja sprzedaży a obrót netto

Zarządzanie

 • Pomysły na wakacyjne projekty dla młodych ludzi
 • Kiedy i jak wręczać wizytówki?

Pomysł na… kulturę

 • Oswajanie nowych mediów
 • Drukowanie Obrotów w Muzeum w Toruniu
 • „Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!”
 • Bajki na ścianie
 • Skalne miasta

Prawo/Statut

 • @ Likwidacja filii biblioteki będącej częścią ośrodka kultury
 • @ Osoba pełniąca obowiązki dyrektora w instytucji kultury
 • @ Założenie i prowadzenie rachunku bankowego instytucji kultury — czy należy dochować procedury zamówień publicznych?
 • @ Likwidacja biblioteki gminnej a zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prawo pracy

 • Jak prawidłowo ustalić urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na część etatu?
 • @ Dyrektor i główny księgowy a świadczenia z ZFŚS
 • @ Czas pracy instruktorów podczas kolonii artystycznej w Bułgarii
 • @ Kontrola umów cywilnoprawnych w domu kultury
 • @ Odpowiedzialność osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnej
 • @ Dyżury w muzeum a czas pracy
 • @ Podwyżka dla głównego księgowego instytucji kultury w 2013 r.
 • @ Górna granica wynagrodzenia w instytucji kultury