Spis treści numeru:

Aktualności

 • Trwa nabór w programie ministra Teatr 2015 — Promesa
 • O zarobkach pracowników instytucji kultury będzie decydował dyrektor, a nie minister — III ustawa deregulacyjna już w Sejmie
 • Muzeum na wyciągnięcie ręki. E-learning w edukacji muzealnej
 • Europejska Nagroda Muzealna EMYA 2015
 • Twórca może prowadzić działalność gospodarczą

Nowości prawne

 • Utworzono Krajowy Punkt Kontaktowy przy Centralnej Ewidencji Pojazdów
 • Zwiększono wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
 • Opublikowano szereg rozporządzeń dotyczących cudzoziemców
 • Oddawcze skrzynki pocztowe
 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Singapurem
 • Przepisy dotyczące zatrudnienia niepełnosprawnych obowiązują do końca 2014 r.
 • Jest nowa ustawa o zbiórkach publicznych

Finanse

 • @ Uzgodnienie wartości muzealiów z ksiąg inwentarzowych z księgami rachunkowymi
 • @ Dotacja celowa na inwestycje w planie finansowym
 • @ Dwie dotacje bieżące i dwa plany finansowe w jednej instytucji kultury
 • @ Ewidencja księgowa rozwiązania niewykorzystanej rezerwy na świadczenia pracownicze
 • @ Wydatki związane z remontem na kontach zespołu 4
 • @ Darowizna w księgach instytucji kultury
 • @ Wydatki strukturalne w domu kultury
 • @ Zakup środków trwałych przed otrzymaniem na nie dotacji

Podatki

 • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym
 • Organizacja konkursów w instytucjach kultury a podatki i ewidencja księgowa
 • @ Odsetki od błędnie naliczonych składek ZUS
 • @ Działalność wydawnicza muzeum a stawka VAT

Zarządzanie

 • Erasmus+. Nowe możliwości rozwoju dla pracowników kultury
 • Jak założyć i zarejestrować stowarzyszenie?
 • @ Nieoficjalna informacja o ciąży kluczowej pracownicy — jak powinien postąpić dyrektor?

Pomysł na… kulturę

 • Uspokój się, jesteś w teatrze!
 • Od urodzenia w bibliotece
 • Pomysły do zrobienia
 • Rysunek Miesiąca w Muzeum Karykatury

Prawo/Statut

 • Instytucje kultury mogą tworzyć darmowe strony podmiotowe w tzw. centralnym BIP
 • @ Naruszenie ustawy antykorupcyjnej powoduje zwolnienie dyrektora ze stanowiska
 • @ Rezygnacja z ZFŚS w dużej bibliotece
 • @ Obowiązek składania oświadczenia majątkowego
 • @ Stanowisko dyrektora muzeum po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej z 2011 r.
 • @ Biblioteka w strukturze centrum kultury
 • @ Organizator nie zawsze wypłaci nagrodę roczną

Prawo pracy

 • Wynagrodzenie za czas urlopu pracowników instytucji kultury
 • @ Rozkłady czasu pracy w bibliotece
 • @ Zmiana wymiaru czasu pracy a trudna sytuacja finansowa instytucji kultury
 • @ Za dzień 3 maja nie wszyscy pracownicy biblioteki dostaną dzień wolny