Spis treści numeru:

Aktualności

 • Digital Heritage — nabór wniosków tylko do 24 czerwca br.
 • Trwa nabór prelegentów na konferencję „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”
 • Umowa z Katarem o współpracy w dziedzinie kultury
 • Nabór wniosków w konkursie na projekty dotyczące ochrony i rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO
 • 7. edycja projektu Kultura Dostępna w Kinach — czyli polskie filmy za 10 złotych
 • Raport z badania zapotrzebowania na kompetencje w sektorze filmowym branży audiowizualnej

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Nowe wzory sprawozdań statystycznych ważnych dla instytucji kultury
 • Świadectwa, dyplomy i druki szkół artystycznych
 • Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych świadczeń
 • Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
 • Lista Skarbów Dziedzictwa

Finanse

 • @ Plan finansowy instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Zakup niskocennych środków trwałych z dotacji podmiotowej
 • @ Ujęcie w księgach zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
 • @ Wartość początkowa kserokopiarki
 • @ Inwentaryzacja obcych środków trwałych

Podatki

 • @ Koszty związane z działalnością statutową objętą zwolnieniem od podatku
 • @ Książki i gadżety przekazywane nieodpłatnie
 • @ Usługi reklamowe świadczone przez instytucję kultury, która nie jest podatnikiem VAT
 • @ Umorzenie opłat za przetrzymywanie książek

Zarządzanie

 • Jak sobie radzić z nowym szefem, który zdecydowanie różni się od poprzedniego?
 • Osadzeni w przestrzeni. O rosnącej roli miejsca w zarządzaniu instytucją kultury

Pomysł na… kulturę

 • Stały serwis informacyjny
 • Moda na… czytanie
 • Wyspiański wychodzi na pole
 • Klub sąsiedzki
 • Dron Społeczny

Prawo/Statut

 • Zatrudnianie przewodników na umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury
 • @ Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy umowy o dzieło
 • @ Malowanie elewacji zabytkowej nieruchomości a pozwolenie na budowę
 • @ Kiermasz książek organizowany przez bibliotekę
 • @ Zmiana siedziby instytucji kultury na czas remontu

Prawo pracy

 • @ Wpływ orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy na zatrudnienie pracownika
 • @ Dodatek specjalny i funkcyjny za czas choroby
 • @ Jak zrezygnować z tworzenia ZFŚS w bibliotece?
 • @ Czy za okres urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy?
 • @ Podróż służbowa w weekend
 • @ Oświadczenie pracownika o korzystaniu z dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem
 • @ Wymiar etatu pracownika zatrudnionego na dwóch stanowiskach