• Czy pozostawienie na karcie bibliotecznej niezaszyfrowanych: imienia i nazwiska oraz numeru karty czytelnika jest naruszeniem przepisów wg RODO?
 • Czy muzeum może nagrodzić znalazcę przekazanego mu skarbu nagrodą pieniężną 3000 zł i czy od tej nagrody trzeba odprowadzić podatek?
 • Czy wypłata pomocy finansowej ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • Czy według RODO na biletach sprzedawanych na wydarzenia kulturalne, organizator musi umieszczać informację o tym, że wydarzenie będzie nagrywane z możliwością odtwarzania w sieci internetowej i mediach z podaniem nazwy organizatora jako administratora danych osobowych?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jakie są skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny?
 • Czy można przyjąć inny termin rozpoczęcia amortyzacji bilansowej i inny dla amortyzacji podatkowej?
 • Występy artystów wykonujących własne utwory na podstawie zawartej z instytucją umowy a opłaty na rzecz ZAiKS — czy nie zachodzi podwójne finansowanie tej samej usługi?
 • Jak zgodnie z prawem połączyć bibliotekę z inną instytucją kultury?
 • Jak zaewidencjonować wpłaty za zajęcia dokonane za pomocą PayU?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Co to jest nagroda, jak określić przesłanki do niej uprawniające oraz czy dyrektorzy i główni księgowi mają prawo do premii i nagród?
 • Czy po wydzieleniu osobnego rachunku na środki własne odsetki od środków na rachunku bankowym, na który wpływa dotacja od organizatora, można traktować jako przychody własne, czy też trzeba je oddać organizatorowi?
 • Jak postąpić w sytuacji gdy zmiany w regulaminie wynagradzania wpływają na zmianę grup zaszeregowania czy zmianę widełek płacowych dla pracowników?