Spis treści numeru:

Aktualności

 • Ostrożnie z ofertami związanymi z RODO
 • Tylko do 8 czerwca br. można zgłaszać książki do konkursu „Książka historyczna roku”
 • VII edycja Konkursu im. Olgi Rok
 • Konkurs Tygodnia Bibliotek 2018
 • MKiDN przedstawił informację o realizacji programu „Niepodległa”
 • Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki rozpoczął swoją działalność
 • Wojewódzkie raporty o stanie zachowania zabytków nieruchomych już dostępne
 • Powstanie krajowy system cyberbezpieczeństwa

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Przedłużono termin złożenia CIT-8
 • Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych
 • Elektroniczny wypis i wyciąg z aktu notarialnego
 • Program „Niepodległa” — wspieranie przedsięwzięć szkół w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży
 • Pozwy wnoszone w obronie m.in. dobrego imienia RP i Narodu Polskiego wolne od opłat sądowych
 • Ustawy komornicze
 • Nowe wzory deklaracji VAT
 • Zwiększenie udogodnień w dostępności do audycji dla osób niepełnosprawnych

Finanse

 • @ Zakup urządzenia grzewczego w planie finansowym
 • @ Odszkodowanie z tytułu zdarzeń losowych
 • @ Ewidencja księgowa kosztów wydawnictw
 • @ Nieodpłatnie przekazany środek trwały w księgach rachunkowych instytucji kultury
 • @ Korekta wartości nieamortyzowanego środka trwałego
 • @ Korekta składki wypadkowej
 • @ Kolejność wydatkowania środków
 • @ Umowa na występ w kolejnym roku a rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • @ Dotacja celowa a zwrot VAT

Podatki

 • @ Rozliczenie przychodów i kosztów przy działalności kulturalnej i gospodarczej
 • @ Bilety do kina a półkolonie
 • @ Koszty ponoszone przez instytucję kultury w zeznaniu CIT-8
 • @ Stawka VAT na opłaty startowe
 • @ Koszty refundacji wynagrodzenia pracownika a prewspółczynnik

Zarządzanie

 • Molestowanie seksualne — co może zrobić dotknięty nim pracownik, a co pracodawca?
 • Design Thinking, czyli w poszukiwaniu rozwiązań idealnych

Pomysł na… kulturę

 • Zagrać w sztukę współczesną
 • Życie kulturalne pośród 27 żeber
 • Muzeum w Muzeum
 • Etnogadki

Prawo/Statut

 • @ Rejestr czynności przetwarzania danych w instytucji kultury
 • @ Ujawnianie wynagrodzenia artystów związanych z radnym gminy a dostęp do informacji publicznej
 • @ Zakup alkoholu na potrzeby zespołu artystycznego
 • @ Dyrektor decyduje o obsadzie stanowisk w instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Dokumentacja dotycząca odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie
 • @ Kryteria przyznawania nagrody pracownikom
 • @ Indywidualny rozkład czasu pracy
 • @ Przedłużenie powołania dyrektora