Spis treści numeru:

Aktualności

 • Trwa nabór zgłoszeń do XXI edycji programu stypendialnego Thesaurus Poloniae
 • Program Białe plamy — muzyka i taniec Instytutu Muzyki i Tańca
 • Do końca czerwca można zgłosić haiku do nagrody poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Architektura miast
 • Kampania Licz się ze słowami
 • Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu stypendialnego im. Olgi Rok
 • Kliknij. Sprawdź. Zrozum — gotowe scenariusze warsztatów na temat świadomego korzystania z informacji

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Dotacja celowa dla publicznych szkół artystycznych
 • Działalność kół gospodyń wiejskich po zmianach
 • Stypendia MKiDN dla studentów
 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury
 • Ustawa sektorowa w sprawie dostosowania polskich przepisów do RODO
 • Wysokość środków finansowych niezbędnych dla wolontariusza cudzoziemca
 • Przedłużono termin złożenia zeznania CIT-8
 • Kasy rejestrujące
 • Odliczanie lub zwrot kwot wydanych na zakup kas rejestrujących
 • Deklaracja VAT przedstawiciela podatkowego

Finanse

 • @ Refaktura kosztów energii elektrycznej a prewspółczynnik i ewidencja księgowa
 • @ Ewidencja dotacji celowej na remont rozliczany w czasie
 • @ Refundacja i odsetki od kary umownej w sprawozdaniu Rb-N
 • @ Korekta błędu przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i po jego zatwierdzeniu
 • @ Nagroda otrzymana przez zespół działający przy instytucji kultury
 • @ Prowadzenie klubu seniora przez instytucję kultury

Podatki

 • @ Wykład psychologa w domu kultury a VAT
 • @ Umowa o zarządzanie instytucją kultury — jak ją rozliczyć podatkowo
 • @ Automat do sprzedaży kawy a kasa fiskalna
 • @ Zwrot wydatków na realizację projektu w CIT-8

Zarządzanie

 • Czy da się wypracować efektywność — także w instytucji kultury?
 • Gdy osoba z zewnątrz pomaga nam mówić jednym głosem, czyli czym jest mediacja w sprawach pracowniczych?

Pomysł na… kulturę

 • Wirtu@lne Gęśle
 • Jak pachnie muzeum?
 • Książka z dowozem
 • Przełamywać bariery
 • Pogotowie kompostowe
 • Poznaj historię przez rysunek

Prawo/Statut

 • @ Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Kapela ludowa i teatr amatorski poza strukturami instytucji
 • @ Przedłużenie kadencji dyrektora samorządowej instytucji kultury
 • @ Świetlica wiejska w bibliotece
 • @ Regulamin wynagradzania dyrektora instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Praca w gospodarstwie rolnym zaliczana do stażu pracy
 • @ Dyrektorowi instytucji kultury należą się dodatki: stażowy i funkcyjny
 • @ Redukcja etatów w instytucji kultury i dwie umowy z jednym pracownikiem
 • @ Dodatek specjalny w podstawie nagrody jubileuszowej