Spis treści numeru:

Drodzy Czytelnicy!

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą rozwiązań prawnych związanych z pandemią koronawirusa, aktualne porady oraz omówienie najnowszych przepisów na ten temat będą publikowane na bieżąco w wersji online Poradnika Instytucji Kultury.

Zachęcamy do lektury!

redakcja Poradnika Instytucji Kultury

Aktualności

 • [COVID-19] Zalecenia MKiDN dla kin plenerowych i samochodowych
 • Trwa konkurs Zaśpiewajmy.pl!
 • Konkurs The Science of Fiction
 • Kolejna, IX edycja Konkursu im. Olgi Rok
 • Creatives Unite — platforma dla sektorów kultury w związku z COVID-19

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • VAT w wysokości 0% od sprzętu dla placówek oświatowych
 • [COVID-19] Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę wynikających z zeznań PIT w związku z COVID-19
 • Doręczanie pism w postępowaniu cywilnym
 • [COVID-19] Kolejne przepisy dotyczące ograniczeń związanych z COVID-19
 • Tarcza antykryzysowa 3.0
 • Wzory deklaracji VAT dotyczących nowych środków transportu

Finanse

 • @ [COVID-19] Zwolnienie z opłacania składek na ZUS w księgach rachunkowych instytucji kultury
 • @ Środki trwałe umarzane jednorazowo
 • @ [COVID-19] Brak zapłaty składek w związku z tzw. wakacjami składkowymi a dyscyplina finansów publicznych
 • @ Ujawnienie środka trwałego
 • @ Dyscyplinarne zwolnienie dyrektora a inwentaryzacja
 • @ Zwrot VAT a zakup środków trwałych
 • @ [COVID-19] Zmiana planu finansowego w związku z epidemią — Tylko online
 • @ Koszty wspólne trzeba dzielić — Tylko online

Podatki

 • Objaśnienia podatkowe MF w sprawie mechanizmu podzielonej płatności
 • @ Zwrot skarżącemu kosztów postępowania sądowego
 • @ Faktura za koncert zagranicznego artysty
 • @ Faktura za usługi zwolnione

Zarządzanie

 • [COVID-19] Zajęcia online w instytucjach kultury — nowa konieczność i potencjalne przyszłe źródło dochodu
 • [COVID-19] Krótki przewodnik po tym, jak być dobrym szefem w pracy zdalnej w pytaniach i odpowiedziach

Pomysł na… kulturę

 • Domowy dom kultury
 • Damy (dobrą) radę!
 • Wirtualny kontakt
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Edukacja nie tylko dla odbiorców
 • Rodzinne ścieżki zwiedzania

Prawo/Statut

 • @ [COVID-19] Wakacje składkowe w związku z koronawirusem w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Działalność gospodarcza jako staż pracy w konkursie na dyrektora instytucji kultury
 • @ [COVID-19] Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy nie dla pracowników samorządowej instytucji kultury
 • @ [COVID-19] Tarcza antykryzysowa dla opiekunów pomników historii i miejsc światowego dziedzictwa
 • @ [COVID-19] Wynagrodzenie wykazywane we wniosku zleceniobiorcy o świadczenie postojowe
 • @ Nagroda dla kapeli ludowej

Prawo pracy

 • @ Nagroda jubileuszowa w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia rozwiązanej w trakcie miesiąca
 • @ [COVID-19] Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a wynagrodzenie za soboty i niedziele
 • @ Minimalne wynagrodzenie bez dodatku stażowego — czy trzeba zmienić regulamin wynagradzania?
 • @ Zastępca dyrektora z powołania