Spis treści numeru:

Aktualności

 • Ruszył program Potańcówki Wiejskie
 • Nabór do XIII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów
 • Biblioteki się liczą!

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Druga ustawa deregulacyjna
 • Odznaka za zasługi dla Polonii i Polaków za granicą
 • Wzory informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • Wprowadzanie do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
 • Zmiany w dokumentacji pracowniczej
 • Zmieniony wzór świadectwa pracy
 • Wnioski dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Finanse

 • @ Czy trzeba amortyzować zbiory biblioteczne?
 • @ Pomoc lokalnemu zespołowi muzycznemu w wydaniu płyty
 • @ Saldo konta „Rozliczenie zakupu” i inne operacje gospodarcze w sprawozdaniu Rb-N
 • @ Błędnie księgowana amortyzacja na koncie funduszu instytucji kultury
 • @ Brak środków z dotacji podmiotowej
 • @ Korekta VAT — błąd w roku poprzednim
 • @ Inwentaryzacja raz na cztery lata
 • @ Środki z programu Konwersja cyfrowa domów kultury
 • @ Oddawanie na makulaturę starych egzemplarzy czasopism — Tylko online

Podatki

 • @ Utrata zwolnienia podmiotowego i obowiązek rejestracji na potrzeby VAT
 • @ Umowa o dzieło z artystą na wykonanie kopii obrazu
 • @ Wynajem pojazdów instytucji kultury a zwolnienie od podatku dochodowego
 • @ Dotacja z PFRON na bezpłatne warsztaty a odliczenie VAT

Zarządzanie

 • Nowe urlopy rodzicielskie to więcej praw dla pracownika będącego młodym rodzicem. Jak o tym rozmawiać i umiejętnie się do tego przygotowywać?

Pomysł na… kulturę

 • A gdyby tak coś… posadzić?
 • Po godzinach
 • Być jak Warhol… lub Turner
 • Drzwi do kultury
 • Dom Sztuki Ludowej
 • Bibliotekarz dawniej i dziś

Prawo/Statut

 • @ Warunki przeprowadzenia imprezy masowej
 • @ Powołanie zastępcy dyrektora zgodnie ze statutem
 • @ Prośba o odwołanie z funkcji dyrektora domu kultury
 • @ Pracodawca osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytucji kultury
 • @ Dzierżawa łąki na potrzeby działalności instytucji kultury

Prawo pracy

 • Urlop opiekuńczy w instytucji kultury
 • @ Uprawnienia rodzicielskie dyrektora instytucji kultury po zmianach
 • @ Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy
 • @ Dodatek stażowy wypłacany obok zasiłku chorobowego — Tylko online