Spis treści numeru:

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce nową rubrykę Poradnika Instytucji Kultury. Zawiera ona najnowsze orzeczenia sądowe i interpretacje podatkowe ważne z punktu widzenia działalności instytucji kultury oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dotyczące uchwał organizatorów samorządowych instytucji kultury w ich sprawach.

Przypominamy, że aktualności i nowości prawne — ukazujące się dotychczas na łamach papierowych wydań poradnika — są na bieżąco dostępne online.

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów

 • Statut instytucji kultury nie może powtarzać ani modyfikować przepisów ustawy
 • Precyzyjne określenie prowadzenia działalności innej niż kulturalna, a także kwestia nadzoru nad instytucją kultury i wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora w statucie
 • Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych nie jest przychodem pracownika
 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej nie ma wpływu na stwierdzenie wystąpienia choroby zawodowej
 • Działania charakteryzujące mobbing
 • Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy
 • Zdarzenie przyszłe dniem rozwiązania umowy o pracę na zastępstwo
 • Beneficjenci nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury
 • Informacja PIT-11 złożona w formie papierowej
 • Wartość sprzedanych pracownikom używanych laptopów w podstawie wymiaru składek
 • Nagroda jubileuszowa w podstawie wymiaru składek

Finanse

 • @ Korekta wartości wieczystego użytkowania gruntów i ewidencja księgowa opłat za użytkowanie wieczyste
 • @ Rozbudowa biblioteki z dotacji celowych: z MKiDN i od organizatora
 • @ Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego po przeksięgowaniach na koniec roku
 • @ Darowizna polisy ubezpieczeniowej w księgach rachunkowych
 • @ Usługi cateringowe sfinansowane z dotacji podmiotowej lub ze środków własnych
 • @ Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • @ Wymiana kotła gazowego — remont czy nowy środek trwały
 • @ Analityka do konta 014 „Materiały biblioteczne”
 • @ Odwrotne obciążenie VAT w księgach rachunkowych
 • @ Laptop otrzymany nieodpłatnie od organizatora
 • @ Zwrot dotacji podmiotowej w sprawozdaniu finansowym i wykonaniu planu finansowego — Tylko online

Podatki

 • @ Czynności zwolnione od VAT w działalności domu kultury a zwolnienie podmiotowe
 • @ Najem sali w zabytkowym budynku instytucji kultury
 • @ Koszty wyjazdów uczestników wydarzeń kulturalnych
 • @ Nauczanie języków obcych w JPK_VAT
 • @ Koszty sfinansowane z dotacji zwolnionej od podatku w zeznaniu podatkowym CIT-8 a koszty bilansowe

Zarządzanie

 • Pokaż się od najlepszej strony. O umiejętności prezentacji swojej instytucji
 • Wyjazd integracyjny zespołu — jak najlepiej go przygotować i z niego skorzystać?

Pomysł na… kulturę

 • Leśna galeria
 • Wakacje z kulturą
 • Wykąpać się w czystym lesie
 • Dźwięki przeszłości

Prawo/Statut

 • @ Mobbing organizatora i długotrwała nieobecność dyrektora z powodu złego stanu zdrowia
 • @ Umowa-zlecenie zawarta z radnym organizatora instytucji kultury
 • @ Wyłączenia ze stosowania regulaminu zamówień podprogowych
 • @ Dzień wolny odebrany za święto przypadające w sobotę a ryczałt za używanie prywatnego samochodu
 • @ Wyznaczenie pełnomocnika w razie nieobecności dyrektora w jednoosobowej bibliotece
 • @ Świadectwo energetyczne budynków w instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Czternaście kolejnych dni wypoczynku w ramachurlopu
 • @ Dalsze zatrudnienie pracownika, który przeszedł na emeryturę
 • @ Harmonogram czasu pracy w instytucji kultury czynnej od poniedziałku do soboty
 • @ Błędnie wypłacona nagroda jubileuszowa
 • @ Główny księgowy zatrudniony także na etatach u innych pracodawców jako p.o. dyrektora instytucji kultury
 • @ Wysokość dodatku specjalnego
 • @ Praca niepełnoetatowca w sobotę
 • @ Stanowisko kustosza w muzeum — Tylko online