Spis treści numeru:

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce nową rubrykę Poradnika Instytucji Kultury. Zawiera ona najnowsze orzeczenia sądowe i interpretacje podatkowe ważne z punktu widzenia działalności instytucji kultury oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dotyczące uchwał organizatorów samorządowych instytucji kultury w ich sprawach.

Przypominamy, że aktualności i nowości prawne — ukazujące się dotychczas na łamach papierowych wydań poradnika — są na bieżąco dostępne online.

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów

 • Zakres istotnego naruszenia prawa w statucie biblioteki
 • Rada gminy nie może upoważnić dyrektora instytucji kultury do wykonania jej uchwały
 • Dokumenty wewnętrzne jako informacja publiczna
 • Brak możliwości udzielenia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem
 • Spóźnienia do pracy jako uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę
 • Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę
 • Należne wynagrodzenie ustalane przez inspekcję pracy
 • Wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w ciąży
 • Możliwość skorzystania z ulgi dla pracujących seniorów
 • Upominki dla pracowników — jaki podatek?
 • Dofinansowanie pracownikom wycieczki nie jest dla nich przychodem
 • Status podatnika VAT nie zależy od formalnej rejestracji
 • Dotacja w podstawie opodatkowania VAT
 • Stawka VAT na usługi pilates
 • Ujęcie niektórych świadczeń w podstawie wymiaru składek w interpretacjach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Finanse

 • @ Zaliczka, karta płatnicza dla pracownika czy płatność kartą pracownika?
 • @ Modernizacja programu funkcjonalno-użytkowego i aktualizacja programu komputerowego
 • @ Obrót bezgotówkowy, instrukcja kasowa i kasa fiskalna w przypadku wpłat za zajęcia
 • @ Uproszczenia w polityce rachunkowości dotyczące zdarzeń ujawnionych po dniu bilansowym
 • @ Nieodpłatne prawo użytkowania wieczystego gruntu w księgach rachunkowych
 • @ Zwiększenie dotacji podmiotowej w związku ze wzrostem płacy minimalnej
 • @ Księgowanie wydawnictw biblioteki
 • @ Stawka amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym
 • @ Dwuletnie i trzyletnie subskrypcje programów komputerowych
 • @ Parasol Licencyjny® w księgach rachunkowych
 • @ Koszty prowadzenia orkiestry sfinansowane z dotacji podmiotowej
 • @ Przekazanie towarów na własny użytek
 • @ Dotacja na darowiznę
 • @ Karne odsetki nie z funduszu rezerwowego — Tylko online
 • @ Na jakim koncie ewidencjonować przychody z usług innych niż kulturalne? — Tylko online

Podatki

 • @ Wydatki na artykuły spożywcze a prawo do odliczenia VAT
 • @ Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci a VAT
 • @ W CIT-8 nie wykazuje się straty bilansowej
 • @ Wydatki eksploatacyjne auta a odliczenie VAT
 • @ Współorganizacja spektaklu a VAT

Zarządzanie

 • Przez chaos do celu — strategia instytucji kultury. Etap 1. Misja i wizja
 • Jak dobrze współpracować przy realizacji projektów z innymi partnerami?
 • @ Nowe umiejętności wymagane od kierownika — czyli to samo, ale jednak trochę inaczej

Pomysł na… kulturę

 • Tradycja i nowoczesność
 • Magiczny dywan
 • Kolory Polski
 • Opowieść o tym jak… opowiadać
 • Rok w skansenie
 • Chodzą słuchy
 • Nauczyć się myśleć
 • Nieznane oblicza znanych obrazów
 • Odkrywanie pozornie znanego
 • Otwarta biblioteka publiczna
 • Dzikie gary

Prawo/Statut

 • @ Użyczenie składnika majątku innemu podmiotowi — elementy umowy i problem amortyzacji
 • @ Ponoszenie kosztów wspólnych przedsięwzięć instytucji kultury z podmiotami pożytku publicznego
 • @ Tryby i progi w regulaminie zamówień do 130 000 zł instytucji kultury
 • @ Audyt organizatora w instytucji kultury bez podstawy prawnej
 • @ Kara dla dyrektora od organizatora
 • @ Powołanie dotychczasowego kierownika na stanowisko zastępcy dyrektora
 • @ Czas pracy osoby prowadzącej zespół artystyczny zatrudnionej na umowę-zlecenie

Prawo pracy

 • @ Dodatkowe wynagrodzenie aktora
 • @ Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • @ Ruchomy czas pracy w regulaminie pracy
 • @ Pracownik instytucji kultury żołnierzem terytorialnej służby wojskowej
 • @ Urlop wypoczynkowy a limit nadgodzin w okresie rozliczeniowym
 • @ Przeniesienie pracownika księgowości instytucji kultury do pracy u organizatora
 • @ Gdzie w aktach osobowych pracownika przechowywać wnioski o urlop okolicznościowy?
 • @ Praca zdalna dyrektora
 • @ Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy po wypowiedzeniu umowy o pracę
 • @ Pierwszy urlop pracownika może być udzielany na godziny