• Jak prawidłowo liczyć autorskie koszty uzyskania przychodu po przekroczeniu limitu określonego w updof?
  • Czy biblioteka publiczna może prowadzić działalność gospodarczą czy tylko działalność wskazaną w ustawie o bibliotekach?
  • Jak ewidencjonować i rozliczać nabycie praw autorskich w instytucji kultury?
  • Czy przywiezienie eksponatów z wystawy z zagranicy przez niemiecką firmę to zwykła usługa czy import usług?
  • Dlaczego kar za przetrzymanie książek nie należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?
  • Jakie dokumenty można okazać kontrolerowi z gminy i co zrobić, aby nie były to listy płac?
  • Jak zatrudnić ratownika wodnego na umowę-zlecenie w ośrodku kultury?
  • Jak się ma nabycie praw autorskich do spektaklu do obowiązku uiszczania opłat na rzecz ZAIKS?
  • Jaką odprawę emerytalną otrzyma pracownik zatrudniony na dwóch etatach w dwóch instytucjach kultury?
  • Jak rozumieć i odczytywać sztukę współczesną?