Spis treści numeru:

Aktualności

 • Nabór do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”
 • Architektura muzeów na specjalnej stronie internetowej
 • Muzeum za złotówkę
 • Nabór wniosków do XI edycji Programu Stypendialnego „Młoda Polska” na rok 2014

Nowości prawne

 • Jednolity tekst ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Teksty jednolite ustaw samorządowych
 • Ogłoszono listę państw równoważnych
 • Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej — ważna dla uzbrojonych formacji ochronnych w muzeach oraz służb bezpieczeństwa podczas imprez masowych
 • Obniżono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
 • Pracownicy samorządowi skazani prawomocnym wyrokiem będą odwołani
 • Zmiany w strukturach Archiwum Państwowego

Finanse

 • Korekta sprawozdania finansowego w instytucjach kultury
 • @ Finansowanie działalności gospodarczej dotacją podmiotową
 • @ Refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy
 • @ Pożyczka od organizatora na zadanie w ramach małego projektu z PROW
 • @ Umorzenie podatku od nieruchomości instytucji kultury
 • @ Dopłata do wypoczynku pracowników w instytucji kultury

Podatki

 • Przeterminowane faktury a koszty instytucji kultury
 • @ Nieodpłatne przekazanie biletów a VAT
 • @ Niewykorzystany dochód z poprzedniego roku w CIT-8
 • @ Najem pomieszczeń dla ośrodka kultury a odliczenie VAT z faktur za energię czy telefon

Zarządzanie

 • Jak unikać błędów w ankietach instytucji kultury?
 • Jak stosować outsourcing w instytucjach kultury?

Pomysł na… kulturę

 • Klopsztanga — podwójna reaktywacja
 • Imieniny Jana Kochanowskiego — huczna impreza na cześć książek
 • Koło fortuny w bibliotece
 • „Szykuj się” w Krakowie

Prawo/Statut

 • Unieważnienie postępowania z wolnej ręki w instytucji kultury
 • Jak zdyscyplinować dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • @ Nazwa instytucji a przepisy dotyczące zatrudniania dyrektorów po zmianie ustawy o działalności kulturalnej
 • @ Regulamin wynagradzania a organizator
 • @ Odłączenie oddziału od muzeum i przeniesienie go do innego muzeum
 • @ Jeden dyrektor w dwóch instytucjach kultury

Prawo pracy

 • @ Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z ZFŚS
 • @ Premia w regulaminie wynagradzania
 • @ Staż pracy a przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy
 • @ Zmiana godzin pracy w ośrodku kultury
 • @ Rozliczenie nadgodzin
 • @ Zapewnienie wyżywienia w podróży służbowej a zmniejszenie diety
 • @ Przedłużanie czasu podróży służbowej przez pracownika