• Jak prawidłowo sporządzać nowe roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach?
 • Jak obliczyć wysokość dodatku stażowego dla pracownika na zwolnieniu lekarskim?
 • Kiedy instytucja kultury ma do czynienia z imprezą masową, i kto powinien ją zgłosić, gdy jest kilku organizatorów?
 • Dlaczego wszystkie instytucje kultury (a nie tylko muzea) powinny księgować eksponaty muzealne na koncie 016?
 • W jakich przypadkach organizator może powołać dyrektora instytucji kultury bez przeprowadzania konkursu?
 • Ile dni urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi po powrocie z urlopu bezpłatnego?
 • Jak zgodnie z przepisami poradzić sobie z nieobecnością osoby materialnie nieobecnej podczas spisu z natury?
 • Czy koszty zakwaterowania i wyżywienia artysty instytucja kultury może zakwalifikować jako koszty podróży osób niebędących pracownikami?
 • Jakie kroki organizator może podjąć po 1 stycznia 2015 r. wobec dyrektora, który na jesieni tego roku wejdzie w przedemerytalny okres ochronny?
 • W jakich przypadkach biblioteka powinna zarejestrować zbiory danych osobowych w GIODO?
 • Czy organizator może przekazać instytucji kultury realizację zadań z zakresu sportu?
 • Ile dni wolnych muzeum powinno udzielić pracownikowi za dyżur w Zielone Świątki?