Spis treści numeru:

Aktualności

 • Rząd proponuje podnieść płacę minimalną o 100 zł
 • Ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym
 • Rusza projekt E-muzea
 • Umiędzynarodowienie humanistyki — nowe konkursy w NPRH
 • Do 31 lipca 2015 r. trwa konkurs na przekład opowiadania Andrzeja Stasiuka

Nowości prawne

 • Upoważnienie do wydawania interpretacji podatkowych
 • Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji podatkowej
 • Wzory zaświadczeń lekarskich dotyczące bezpieczeństwa w czasie jazdy samochodem
 • Nowy wzór karty parkingowej dla niepełnosprawnych
 • Teksty jednolite aktów prawnych
 • Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości
 • Realizacja przepisów o ochronie danych osobowych przez ABI
 • Wysokość opłat abonamentowych na 2016 r.
 • Realizacja rządowego programu „Książki naszych marzeń”
 • Nie będzie podatku od umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych
 • Sądy administracyjne będą rozpatrywały skargi na bezczynność organów podatkowych

Finanse

 • @ Finansowanie zewnętrznych podmiotów przez instytucję
 • @ Koszty wysyłki w sklepie internetowym domu kultury
 • @ Użyczony budynek tylko w ewidencji pozabilansowej instytucji kultury
 • @ Błąd z lat poprzednich
 • @ Ewidencja księgowa inwestycji przy VAT rozliczanym proporcją
 • @ Refaktura w projekcie unijnym
 • @ Wykorzystanie środków dotacji podmiotowej na przełomie roku
 • @ Zakup przed otrzymaniem dotacji

Podatki

 • @ Nieodpłatne świadczenia dla artystów w pytaniach i odpowiedziach
 • Nowe zasady liczenia proporcji w instytucjach kultury od 2016 r.
 • @ Jak obliczyć wartość obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego?

Zarządzanie

 • Crowdfunding w instytucji kultury — czyli finansowanie społecznościowe
 • @ Co zrobić, aby z powodu nagłego spiętrzenia się zadań w instytucji nie psuć pracownikom zaplanowanych wakacji?

Pomysł na… kulturę

 • Malowanie bajki
 • Instytucja kultury… na wakacjach
 • Pod znakiem podkowy
 • Wyjątkowe ekslibrisy
 • Seniorzy w akcji

Prawo/Statut

 • @ Kwestionowanie przez ZUS umów o dzieło w instytucjach kultury
 • @ Jak zgodnie z pzp zorganizować imprezę kulturalną o wartości do 30 000 euro?
 • @ Połączenie instytucji kultury czy zmiana statutu?
 • @ Certyfikat bezpieczeństwa w instytucji kultury
 • @ Do przyjmowania skarg w instytucji kultury kpa stosuje się jedynie pomocniczo

Prawo pracy

 • @ Używanie prywatnego samochodu i telefonu dyrektora w celach służbowych
 • @ Obliczanie nagrody jubileuszowej w instytucji kultury
 • @ Dodatek specjalny nie dla zastępcy dyrektora
 • @ Praca w niedzielę w równoważnym systemie czasu pracy