• Kiedy wypłacać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej a kiedy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?
 • Czy stosowanie prewspółczynnika jest obowiązkowe w instytucjach kultury?
 • Jak pokryć ujemny kapitał podstawowy?
 • W jaki sposób i zgodnie z przepisami zorganizować odbiór dni wolnych od pracy w zamian za pracę niedziele i święta?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych budynek w stanie surowym, otrzymany od organizatora w darowiźnie?
 • Czy pracownicę powracającą z urlopu rodzicielskiego, która przed porodem była na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni, należy skierować na badania kontrolne?
 • Na co zwrócić uwagę, gdy instytucja ogłasza przetarg dotyczący świadczenia usług na dłuższy okres i jak określić kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?
 • Ile wolno zarobić na świadczeniu przedemerytalnym?
 • Jak rozliczyć umowę o dzieło zawartą z obcokrajowcem, który nie jest rezydentem?
 • Czy wypłacając honorarium z tytułu praw autorskich spadkobiercy autora, instytucja kultury pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i potrąca koszty autorskie 50%?
 • Gdzie w zeznaniu CIT-8 wykazać otrzymane przez instytucję kultury darowizny?
 • Jak liczyć urlopy pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy?
 • Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą w skład podstawy do ustalenia nagrody rocznej dla dyrektora instytucji i głównego księgowego?
 • Czy pracownikowi, którego sąd pracy przywrócił do pracy, za okres pozostawania bez pracy należy się urlop?
 • Jak ująć w księgach błąd wykryty po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego?