Spis treści numeru:

Aktualności

 • Zgłoszenia do Ogólnopolskiej Giełdy Projektów jeszcze tylko do 11 lipca
 • Literackie rezydencje artystyczne w klasztorze w Broumowie
 • Trwa konkurs „40 Pokoleń”
 • Konkurs im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży
 • Kolejne instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN
 • Willa Gombrowicza wyróżniona we francuskim konkursie Szarfy Dziedzictwa

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Obiekty uznane za pomniki historii
 • Wynagradzanie pracowników samorządowych
 • Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej
 • Odbieranie zgłoszeń naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Przeniesienie części wydatków budżetowych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
 • Nowa ustawa o ochronie danych osobowych
 • Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego na poczet należności publicznoprawnych
 • Wysokość opłat abonamentowych RTV
 • Zasady oceny uczniów w szkołach artystycznych
 • Organizowanie turystyki przez publiczne placówki oświatowe
 • Warunki realizacji tzw. programu 300+
 • Kursy języka polskiego dla repatriantów
 • Można tworzyć instytucje kultury z podmiotami zagranicznymi
 • Ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa
 • Statut dla Narodowego Instytutu Wolności

Finanse

 • @ Kasa w bibliotece prowadzącej usługi kserograficzne
 • @ Nagroda roczna kosztem w momencie naliczenia
 • @ Odsetki od środków z dotacji organizatora
 • @ Korekta błędu z lat poprzednich
 • @ Polityka rachunkowości po przekazaniu obsługi finansowo-księgowej do gminy
 • @ Amortyzacja zabytkowego budynku
 • @ Jednorazowa amortyzacja środka trwałego zakupionego w grudniu 2017 r.
 • @ Modernizacja budynku użyczonego przez organizatora

Podatki

 • @ Opłaty za udział w konkursie piosenki
 • @ Kolonie letnie a VAT
 • @ Przyznanie nagrody przez muzeum
 • @ Fakturowanie organizacji wycieczki z odwrotnym obciążeniem

Zarządzanie

 • Jesteśmy jedną drużyną! Czyli o pracy zespołowej w instytucji kultury
 • 5 ćwiczeń na zwiększenie kreatywności zespołów

Pomysł na… kulturę

 • Filharmonia Escape Room — faza testowa
 • Być bliżej siebie
 • Dom Legend Toruńskich
 • Nowe oblicze sztuki?
 • Rozwój osobisty — w bibliotece

Prawo/Statut

 • @ Szyfrowanie kart czytelników a RODO
 • @ Występy artystów wykonujących własne utwory a opłaty na rzecz ZAiKS
 • @ Analiza ryzyka oraz ocena skutków — kiedy trzeba ją tworzyć w instytucji kultury?
 • @ Połączenie biblioteki z inną instytucją kultury

Prawo pracy

 • @ Powrót na poprzednie stanowisko po zakończeniu powołania dyrektora
 • @ Nieobecność głównego księgowego
 • @ Co po urlopie macierzyńskim: urlop wypoczynkowy czy rodzicielski?
 • @ Podstawa prawna przyznania nagrody jubileuszowej
 • @ Zmiany w regulaminie wynagradzania