Spis treści numeru:

Drodzy Czytelnicy!

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą rozwiązań prawnych związanych z pandemią koronawirusa, aktualne porady oraz omówienie najnowszych przepisów na ten temat będą publikowane na bieżąco w wersji online Poradnika Instytucji Kultury.

Zachęcamy do lektury!

redakcja Poradnika Instytucji Kultury

Aktualności

 • Trwają zgłoszenia do Nocy Bibliotek 2020
 • Balladyna lekturą kolejnej edycji Narodowego Czytania, trwa nabór zgłoszeń
 • Konkurs literacki „1920”
 • Konkurs Młodej Poezji

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Przesunięto termin złożenia sprawozdania przez OPP
 • Pomoc finansowa z budżetu państwa dla KGW przyznawana w 2020 r.
 • Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania
 • Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
 • Legalne jednostki miar
 • Kolejne przedłużenie terminu odprowadzenia zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego przez płatników PIT
 • Przedłużenie terminów stosowania kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
 • [COVID-19] Tarcza antykryzysowa 4.0

Finanse

 • @ [COVID-19] Zmiany w planie finansowym w związku z COVID-19
 • @ [COVID-19] Zwrot składek ZUS nie jest przychodem własnym
 • @ Umowa o świadczenie usług tylko na czas oznaczony
 • @ Prawo użytkowania wieczystego i wartość gruntu
 • @ Koszty utrzymania kota w obiekcie instytucji kultury
 • @ Dotacja podmiotowa w rachunku zysków i strat
 • @ ZFŚS wspólnie z gminą
 • @ Zwrot kosztów niesłusznie zapłaconej faktury
 • @ Ewidencja środków trwałych przekazanych przez organizatora
 • @ Zwrot odsetek bankowych od dotacji na projekt
 • @ Konserwacja muzealiów kosztem bieżącym

Podatki

 • @ [COVID-19] Ograniczenie działalności w czasie pandemii a VAT
 • @ VAT na publikacje
 • @ Wycieczki organizowane przez instytucję kultury
 • @ Nieodpłatne przeniesienie praw autorskich

Zarządzanie

 • [COVID-19] W grupie raźniej! Czyli wolontariat w czasach pandemii
 • Co zrobić, kiedy pracownik nie wykonuje swoich obowiązków? Kiedy i jak rozmawiać, żeby nie musiało się to skończyć rozstaniem?

Pomysł na… kulturę

 • Wolne niedziele
 • Wakacje z duchami
 • Koncert w lesie
 • Muzea dla klimatu
 • Chodnik kredą malowany
 • Od źródeł do ujścia

Prawo/Statut

 • [COVID-19] Pomoc dla instytucji kultury przewidziana w tzw. tarczy antykryzysowej 4.0
 • @ [COVID-19] Dodatkowe testy diagnostyczne dla pracowników instytucji kultury
 • @ Dodatkowa działalność instytucji kultury w zakresie edukacji i promocji gminy
 • @ Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w instytucji kultury
 • @ Zakup samochodu z zagranicy

Prawo pracy

 • @ [COVID-19] Obniżenie wymiaru etatu w bibliotece oraz system pracy rotacyjnej ze względu na epidemię
 • @ [COVID-19] Przestój a wynagrodzenie urlopowe
 • @ Duplikat świadectwa pracy
 • @ Odprawa emerytalna korzystniej niż w ustawie
 • @ Zmiana nazwy instytucji kultury a zmiana aktów wewnętrznych instytucji kultury
 • @ Usunięcie kategorii zaszeregowania stanowisk pracowników i stawek wynagrodzenia z regulaminu wynagradzania
 • @ Pracownik na dwóch stanowiskach a wynagrodzenie