Do sprzedaży trafił sierpniowy numer miesięcznika „Poradnik Instytucji Kultury”.

Spis treści numeru:

Aktualności

 • Polska prezydencja a kultura
 • W Warszawie o „wschodnim wymiarze mobilności”
 • W Krakowie o promocji kultury
 • Ustawa o działalności kulturalnej ciągle w parlamencie
 • Prawo o bibliotekach bez tajemnic

Nowości prawne

 • Dłuższy czas na spłatę dotacji na film
 • Zasady przyjmowania uczniów do szkół i placówek artystycznych
 • Do kiedy przechowywać papierowe wydruki z kas fiskalnych
 • Ograniczenie prawa do odliczenia VAT mniej restrykcyjne

Finanse

Podatki

 • Jak liczyć różnice kursowe metodą podatkową
 • Certyfikat rezydencji podatkowej
 • Jak opodatkować nagrody w konkursach organizowanych przez instytucje kultury

Zarządzanie

 • Kontrola samorządowej instytucji kultury przez komisję rewizyjną organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
 • Zasady ustalania planu urlopów w instytucjach kultury

Pomysł na… kulturę

 • Language ZONE w Miejskiej Bibliotece Publicznej
 • Kup fotel dla opery
 • Bajeczna Noc w Bibliotece
 • Festiwal mniejszości narodowych i etnicznych
 • Miejskie Wodociągi atrakcją turystyczną

Prawo/Statut

 • Czy instytucje kultury mogą wykorzystywać wizerunek znanych osób do promocji własnych wydarzeń
 • Jak postąpić, gdy wykonawca nie wywiązuje się z umowy
 • Rozszerzenie działalności statutowej w instytucji kultury
 • Czy samorządowa instytucja kultury jest samorządową jednostką organizacyjną

Prawo pracy

 • Urlopy pracownicze w instytucjach kultury
 • Wypadki przy pracy w instytucjach kultury
 • Praca w niedziele i święta oraz zmiana harmonogramów czasu pracy w instytucjach kultury

Sygnały od Czytelników

 • Dom kultury i biblioteka jako jedna instytucja kultury
 • Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego
 • Druk wydawnictw i zakup upominków w muzeum
 • Zwolnienie lekarskie głównej księgowej w instytucji kultury