• Jak się ma nabycie praw autorskich do spektaklu do obowiązku uiszczania opłat na rzecz ZAIKS?
  • Co trzeba brać pod uwagę, planując środki pieniężne na koniec roku obrotowego?
  • Jak poprawnie ustalić wskaźnik proporcji VAT, jeśli instytucja prowadzi sprzedaż mieszaną?
  • Jaką odprawę emerytalną otrzyma pracownik zatrudniony na dwóch etatach w dwóch instytucjach kultury?
  • Czy przywiezienie eksponatów z wystawy z zagranicy przez niemiecką firmę to zwykła usługa czy import usług?
  • Na czym polega obowiązek organizatora zapewnienia instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej?
  • Jak owocnie współpracować z organizacjami non profit?
  • Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za czas choroby pracownika w wieku powyżej 50 lat?
  • Co zrobić, jeśli pracownica — już po złożeniu wniosku — zrezygnuje z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i zechce powrócić do pracy?
  • Jak rozumieć i odczytywać sztukę współczesną?