• Jak zgodnie z przepisami przeprowadzić loterię fantową podczas imprez organizowanych przez instytucje kultury?
 • Kiedy instytucja kultury ma do czynienia z imprezą masową, i kto powinien ją zgłosić, gdy jest kilku organizatorów?
 • Na jakie orzecznictwo sądów administracyjnych się powoływać, gdy organizator przekazuje coraz mniejszą dotację podmiotową na realizację celów statutowych?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom wykonującym pracę na wysokości?
 • Czy dyrektor biblioteki musi mieć dodatkowe umocowanie do zawierania długoterminowych umów na czas nieokreślony, czyli przekraczających rok budżetowy?
 • Ile dni wolnych muzeum powinno udzielić pracownikowi za dyżur w Zielone Świątki?
 • Jakie kroki po 1 stycznia 2015 r. organizator może podjąć wobec dyrektora, który na jesieni tego roku wejdzie w przedemerytalny okres ochronny?
 • Ile dni urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi po powrocie z urlopu bezpłatnego?
 • Co zrobić, gdy z powodu trudności finansowych, organizator nie przekazał instytucji kultury w danym roku całości zatwierdzonej uchwałą dotacji podmiotowej?
 • Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych wyposażenie (o wartości do 3500 zł), które organizator przekazuje instytucji kultury jako tzw. pierwsze wyposażenie?
 • Jak sfinansować koszty kontroli przeprowadzonej przez SANEPID w instytucji kultury, aby nie narazić się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Czy w przypadku zatrudnienia instruktora w ośrodku trzeba ogłosić nabór na wolne stanowisko pracy?