• Czy od umowy pożyczki udzielonej ośrodkowi kultury przez organizatora należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?
 • Jak zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę pracownika instytucji kultury, który wygrał konkurs na dyrektora?
 • Czy w rocznym zeznaniu majątkowym dyrektor instytucji musi wykazywać dochody małżonka?
 • Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą w skład podstawy do ustalenia nagrody rocznej dla dyrektora instytucji i głównego księgowego?
 • Czy pracownikowi, którego sąd pracy przywrócił do pracy, za okres pozostawania bez pracy należy się urlop?
 • W jakim przypadku możliwe jest przeksięgowanie wartości netto zabytkowego budynku na rozliczenia międzyokresowe przychodów?
 • Ile wynosi nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego za 40 lat pracy ‒ 200% czy 300% wynagrodzenia miesięcznego?
 • Czy na podstawie wystawionego przez gospodarstwo rolne pokwitowania ośrodek kultury może zapłacić za otrzymane kwiaty?
 • Na czym polega nowa klauzula obejścia prawa podatkowego i w jakim stopniu dotyczy ona instytucji kultury?
 • Jakie zapisy należy ująć na koncie mienia nabytego po 30 listopada 2015 r.?
 • Ile wolno zarobić na świadczeniu przedemerytalnym?
 • W jaki sposób ustalić wysokość nagrody jubileuszowej dla pracownika za 30 lat pracy?
 • Jak wykazać w bilansie nierozliczone projekty z lat ubiegłych?
 • Czy organizator może określać opłaty obowiązujące w instytucji kultury?
 • Jak opodatkować przekazanie pracownikom orkiestry egzemplarzy płyty z jej nagraniami?
 • Czy i w jaki sposób biblioteka może sprzedać niepotrzebny, zbędny sprzęt i z jakimi formalnościami oraz obowiązkami podatkowymi jest to związane?