Spis treści numeru:

Aktualności

 • Młodzi tancerze mogą się zgłaszać do projektu Aerowaves
 • Konkurs na najlepszy przekład 2016
 • Trwa nabór do 9. edycji konkursu grantowego Na dobry początek!
 • 11. Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w Opolu
 • Zalecenia UNESCO dotyczące ochrony i promocji muzeów i zbiorów, ich różnorodności oraz roli w społeczeństwie

Nowości prawne

 • Jednolite teksty ustaw
 • Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania
 • Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
 • Utworzono Radę Mediów Narodowych
 • Nowe przepisy związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
 • Nowe wzory deklaracji i informacji dla PFRON
 • Dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnych
 • Zmiany dotyczące nawiązywania stosunku pracy

Finanse

 • @ VAT nieodliczony — finansowanie i ewidencja księgowa
 • @ Przeksięgowanie budynku i użytkowania wieczystego na rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • @ Druki ścisłego zarachowania
 • @ Sprawozdanie z wydatków strukturalnych tylko w formie elektronicznej
 • @ Pokrycie ujemnego kapitału podstawowego
 • @ Wpływ środków z refundacji PROW na rachunek bankowy
 • @ Błąd z lat ubiegłych w księgach i bilansie roku następnego
 • @ Błędne wyksięgowanie majątku wydzielonego z funduszu instytucji kultury
 • @ Zwrot podatku od nieruchomości a ewidencja księgowa i Rb-N
 • @ Wydatki strukturalne w muzeum
 • @ Moment tworzenia instytucji kultury a mienie wydzielone

Podatki

 • Kaucje i opłaty za niezwrócenie książki w terminie a odliczenie VAT od zakupów
 • @ Jak rozliczyć umowę o dzieło z obcokrajowcem?
 • @ Ważna interpretacja ogólna MF dotycząca JPK!
 • @ Załącznik CIT-D do zeznania CIT-8 nie dla instytucji kultury
 • @ Zakup dzieł sztuki od spadkobiercy twórcy bez kosztów uzyskania
 • @ Możliwość nieodliczania VAT i niestosowania prewspółczynnika

Zarządzanie

 • Czy instytucji kultury wypada uczyć swoich odbiorców przedsiębiorczości?
 • Granica wymagań stawianych pracownikom a mobbing

Pomysł na… kulturę

 • „Skok” na muzeum
 • Park (wielo)kulturowy
 • Plaża w centrum miasta?
 • Rytmicznie
 • Aby było smaczniej

Prawo/Statut

 • Udostępnianie przez instytucje kultury informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania
 • @ Darowizna książek przez bibliotekę
 • @ Przetarg na usługi cateringowe w ośrodku kultury

Prawo pracy

 • @ Moment wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie odzieży
 • @ Stanowiska pracy w regulaminie wynagradzania w bibliotece
 • @ Termin wypłaty dopłaty do wypoczynku pod gruszą
 • @ Badania lekarskie przed dopuszczeniem do pracy
 • @ Odbiór dni wolnych od pracy w zamian za pracę niedziele i święta
 • @ Urlop pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy
 • @ Godziny nadliczbowe dla pracowników zatrudnionych na część etatu