• Czy objęcie stanowiska przez nowego głównego księgowego wymaga sporządzenia protokołu przekazania ksiąg rachunkowych?
 • Czy — zgodnie z nowymi przepisami — można zwolnić pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży biletów w kasie teatru, a kiedy przy sprzedaży internetowej?
 • Czy dla głównego księgowego można wprowadzić zadaniowy czas pracy?
 • Jak skorygować błąd w naliczaniu amortyzacji?
 • Czy instytucja kultury powinna prowadzić ewidencję pieczątek?
 • Co to znaczy, że instytucja kultury prowadzi działalność gospodarczą i jakie wpisy powinna uzyskać?
 • Na jakiej podstawie prawnej instytucja kultury może zarządzać placami zabaw w gminie?
 • Jak zgodnie z przepisami rozwiązać sytuację, gdy bibliotekarze pracują po 6 dni w tygodniu?
 • Czy biblioteka publiczna może sfinansować wydanie książki poety na jego wniosek opatrzony prośbą o wsparcie finansowe?
 • Jak wykazać w bilansie dotację na projekt realizowany w przyszłym roku?
 • Czy gminny ośrodek kultury, w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?
 • W jaki sposób zaksięgować zakup nowości wydawniczych sfinansowanych dotacją z Biblioteki Narodowej?
 • Jak prawidłowo ująć w regulaminie wynagradzania dzień wypłaty wynagrodzenia?
 • W jaki sposób księgować naliczenie oraz refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS otrzymanych z urzędu pracy za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych?