Spis treści numeru:

Aktualności

 • Konkurs na scenariusz filmu promującego kampanię Ojczysty — dodaj do ulubionych
 • Konkurs poetycko-plastyczny Wiersz+Obraz
 • Rząd proponuje 2080 zł minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.
 • Konferencja Digital Cultures
 • Ruszyła strona internetowa Programu Niepodległa
 • Podziemia tarnogórskie na Liście światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO
 • Konferencja poświęcona ochronie dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń
 • Powstanie Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie zmienia nazwę
 • Wzory formularzy oświadczeń majątkowych
 • Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w posiedzeniach sądowych
 • Pozwolenie na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach
 • Zmiana w zakresie odpowiedzialności solidarnej w podatkach lokalnych
 • Rejestr Zastawów Skarbowych
 • Wzór certyfikatu rezydencji
 • Stawki za usunięcie drzew i krzewów

Finanse

 • @ Księgowanie przekazanych przed 2012 r. środków trwałych
 • @ Należności dochodzone na drodze sądowej a odpis aktualizujący wykazany w bilansie
 • @ Dotacja na zakup pieca a VAT niepodlegający odliczeniu
 • @ Zakup gier planszowych dla instytucji kultury
 • @ Koszty reprezentacji w instytucji kultury
 • @ Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego z różnych źródeł
 • @ Dokumentowanie przyjęcia kar za przetrzymywanie książek
 • @ Remont budynku z dotacji podmiotowej

Podatki

 • Muzea i teatry jednak z prewspółczynnikiem?
 • @ Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika
 • @ Przekazanie środków własnych instytucji kultury na pokrycie skutków kontroli skarbowej
 • @ Sprzedaż biletów przez agenta a VAT

Zarządzanie

 • Zarządzanie estetyką w instytucji kultury
 • Wakacyjny remanent, czyli co warto zaplanować już w wakacje, aby następny rok pracy był łatwiejszy?

Pomysł na… kulturę

 • Muzeum iluzji
 • Podróże w literaturze
 • Notesy z (e)kulturą! Nietypowa akcja promująca cyfrowe zasoby instytucji kultury
 • Kultura na ulicy

Prawo/Statut

 • Instytucje kultury stosują przepisy o postępowaniu z narodowymi dobrami kultury RP należącymi do zbiorów publicznych
 • @ Umowy–zlecenia na sprzątanie w bibliotekach
 • @ Termin przedawnienia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane

Prawo pracy

 • @ Praca zarobkowa podczas urlopu wychowawczego
 • @ Wystawianie świadectw pracy w instytucji kultury w okresie przejściowym
 • @ Zatrudnienie byłego pracownika emeryta
 • @ W jakich godzinach udziela się urlopu wypoczynkowego?