Spis treści numeru:

Aktualności

 • Non-fiction narrative audio works
 • Trwa nabór w programie „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”
 • Trwa konkurs „Zabytki z Kulturą”
 • Festiwal „Opętani Literaturą” już we wrześniu
 • Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych
 • Konkurs na spektakl taneczny oparty na życiu i twórczości Poli Nireńskiej
 • „3D — Dziedzictwo dla dizajnu” — konkurs w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Przedłużenie okresu nauki w szkołach artystycznych dla niektórych uczniów
 • Międzynarodowa Rada Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
 • Świadectwa i druki szkolne w szkołach artystycznych
 • Kryteria i warunki techniczne kas rejestrujących
 • Nowe wzory formularzy CIT do rozliczenia podatku dochodowego za 2018 r.
 • Dotacja celowa dla publicznych szkół artystycznych
 • Uchylenie przepisów karnych w ustawie o IPN
 • Szerszy wykaz działalności objętych 50% kosztami uzyskania przychodów
 • Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
 • Wzór legitymacji kontrolera przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Dofinansowanie zadań związanych z pomnikami upamiętniającymi tradycje oręża polskiego

Finanse

 • Amortyzacja ulepszonego środka trwałego sfinansowanego częściowo dotacją
 • Wpływ podzielonej płatności (split payment) na zmiany w ewidencji księgowej
 • @ Dotacja podmiotowa w rachunku zysków i strat
 • @ Ewidencja wpłat za zajęcia dokonanych za pomocą PayU
 • @ Książki upominkiem w ramach projektu transgranicznego
 • @ Książki otrzymane w akcji Paczka Literacka jako darowizna

Podatki

 • @ Koszty wyżywienia i zakwaterowania artysty
 • @ Czy współorganizacja wydarzenia jest świadczeniem usług?
 • @ Wypłata pomocy finansowej ze środków ZFŚS a podatek dochodowy od osób fizycznych
 • @ Sprzedaż biletów obcych
 • @ Zwrot VAT naliczonego od kosztów inwestycji przy braku sprzedaży

Zarządzanie

 • Zmęczone? Złe? Niezainteresowane? Jak sobie radzić z trudniejszymi grupami dzieci i młodzieży?
 • Customer experience na stronach internetowych instytucji kultury — co to jest i jak je dobrze kształtować?

Pomysł na… kulturę

 • Hydropolis
 • Śmiercionośne szczyty?
 • Bank pomysłów dla biblioteki
 • Święto Ulicy Wilama Horzycy
 • Muzeum, do którego lepiej przyjść na piechotę

Prawo/Statut

 • @ Wizerunek uczestników imprez organizowanych przez instytucje kultury a RODO
 • @ Które dane dotyczące pracowników dyrektor może udostępniać radnym?
 • @ Inspektor ochrony danych osobowych — pracownik czy osoba z zewnątrz?
 • @ Sprzedaż samochodu w rozliczeniu z jego dostawcą

Prawo pracy

 • Premie i nagrody w instytucji kultury w najnowszym orzecznictwie sądowym
 • @ Świadczenia w związku z przejściem na emeryturę
 • @ Przerwa sezonowa w operze
 • @ Deklaracja odejścia na emeryturę